Realizácia spoločných aktivít

Logo PLSK
logo EU

PRVÁ SPOLOČNÁ AKTIVITA

V rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, projektu Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia – súčasnosť -budúcnosť, financovaného Európskou úniou, uskutočnila sa dňa 18.5.2010 v Rzes­zowe prvá spoločná konferencia realizátorov projektu – miest Vranov nad Topľou a Rzeszów. Hostí privítal a otvoril ju riaditeľ Domu kultúry mládeže v Rzeszowe Boguslaw Tomczak, manažér poľskej časti projektu. Mesto Vranov nad Topľou na konferencii zastupovali vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu Viera Machková, manažér slovenskej časti projektu Imrich Kónya, vedúci oddelenia kultúry MsDK Peter Novák a vedúca Mestskej internetovej televízie Silvia Nusová. Programom konferencie boli prezentácie obidvoch partnerských miest, ktoré predniesli Stanislawa Beben a Viera Machková. Súčasťou konferencie bola aj prehliadka Domu kultúry mládeže v Rzeszowe, ktorého sa realizácia projektu priamo dotýka. Na záver účastníci navštívili etnografické múzeum, ktorého vystavované diela ich veľmi zaujali. Ďalšie spoločné podujatia budú realizované v súlade so schváleným harmonogramom projektu.

DRUHÁ SPOLOČNÁ AKTIVITA

Rzeszow 18. – 19. 6. 2010

Pre mnohých z nás sú zvyky a tradície našich predkov veľmi dôležitou súčasťou nášho života. Ich udržiavaniu a následnému šíreniu doma a v zahraničí sa venuje mesto Vranov nad Topľou aj prostredníctvom realizácie európskych projektov.

Jedným z takýchto projektov je projekt s príznačným názvom „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia – súčasnosť – budúcnosť“. Tento projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007–2013 je zameraný najmä na rozvoj a udržiavanie spolupráce v oblasti kultúry medzi partnerskými Mestami Vranov nad Topľou a Rzeszów a zachovanie kultúrneho dedičstva oboch národov. V rámci predmetného projektu sú realizované viaceré spoločné aktivity striedavo u obidvoch partnerov. Prvou aktivitou bola konferencia v meste Rzeszów, na ktorej sa okrem zástupcov štátnej správy a samosprávy poľského partnera zúčastnili aj zástupcovia mesta Vranov nad Topľou. V dňoch 18. a 19. júna 2010 sa v meste Rzeszów uskutočnila druhá spoločná aktivita s názvom „Koncert folklórneho súboru z Vranova nad Topľou v Rzeszowe.“ O prezentáciu nášho mesta sa postaral Folklórny súbor Orgonina. Štyridsaťčlenný kolektív sprevádzali do Rzeszowa manažér slovenskej časti projektu a zároveň organizačný vedúci súboru Ing. Imrich Kónya, riaditeľ Mestského domu kultúry Ing. Alfonz Kobielsky a tím Mestskej internetovej televízie v zložení Silvia Nusová a Radoslav Gajdoš. Na pôde mesta ich privítala zástupkyňa riaditeľa Domu kultúry mládeže v Rzeszowe Anna Gargała, ktorá pozvala Slovenskú delegáciu pred samotným vystúpením na prehliadku jednej z množstva miestnych pamätihodností – Podzemnej turistickej trasy. Štyridsaťpäť minútová prehliadka spojená s odborným výkladom poskytla návštevníkom možnosť spoznať časť histórie Rzeszowa. Večer nasledovalo vystúpenie FS Orgonina na historickom námestí pred vyše 2 000 divákmi, ktorým folklórny súbor predviedol náš tradičný východoslovenský spev, tanec a zároveň aj závideniahodný temperament. Vystúpenie ocenili diváci nielen potleskom ale aj úprimnými slovami vďaky. Ďalší deň program pokračoval v Dome kultúry mládeže. Folklórny súbor Orgonina dokázal tým najkrajším spôsobom prítomných divákov oboznámiť s našou kultúrou, tradíciami a zvykmi, za čo zožal dlhotrvajúci aplauz. Ďalšie spoločné aktivity a podujatia budú realizované v súlade so schváleným harmonogramom projektu. Najbližšie sa zástupcovia obidvoch partnerov stretnú v septembri na „Koncerte folklórnych súborov v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou“.

TRETIA SPOLOČNÁ AKTIVITA

Umelecký workshop v Rzeszowe 10. septembra 2010

Dňa 10. 9. 2010 sa zúčastnili zástupcovia slovenského partnera spolu s nadanými mladými výtvarníkmi zo Súkromnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou umeleckého workshopu v meste Rzeszów. V rámci pripraveného programu si vyskúšali nové výtvarné techniky ako napríklad maľovanie na skle. Pod odborným dohľadom riaditeľky školy, pani Dr. Mária Križalkovičovej sa workshopu zúčastnilo 15 mladých výtvarníkov vo veku od 14 do 18 rokov. O jeho zdarný priebeh sa organizačne postarali výtvarníčka Domu kultúry vo Vranove n. T. Kamila Turanská a výtvarníčka Domu kultúry mládeže v Rzeszówe Agáta Kwiatkowska. Na záver workshopu boli všetci účastníci ocenení diplomami a ich práce sa stali na nejaký čas súčasťou výzdoby priestorov Domu kultúry mládeže v Rzeszówe.

ŠTVRTÁ SPOLOČNÁ AKTIVITA

Koncert detských folklórnych súborov vo Vranove n. T. 17. septembra 2010

Aj v našom meste sa v rámci projektu organizovali viaceré aktivity. Jednou z nich bol aj Koncert detských folklórnych súborov z Rzeszówa a Vranova nad Topľou, ktorý sa uskutočnil v piatok 17. 9. 2010 na novej krytej tribúne pred Domom kultúry vo Vranove n. T.. Vranovčanom sa predstavili domáci folklórny súbor Cifroško a poľský folklórny súbor Rzeszowianka.

PIATA SPOLOČNÁ AKTIVITA

Medzinárodná konferencia na Zemplínskej Šírave 18. septembra 2010

V sobotu 18. 9. 2010 sa konala medzinárodná konferencia na tému Zemplín, ľudové tradície, história a súčasnosť, ktorej sa zúčastnili zástupcovia poľskej aj slovenskej strany. V priestoroch Vojenskej zotavovne na Zemplínskej Šírave bol v úvode konferencie jej účastníkom odprezentovaný nový dokumentárny film Mestskej Internetovej televízie o meste Vranov nad Topľou a jeho okolí. Ďalším bodom bolo predstavenie zemplínskeho folklóru v teoretickej forme, doplnené praktickými ukážkami. Tradičné ľudové tance Zemplína v podaní krojovaného tanečného páru boli zaujímavým bodom konferencie. V popoludňajších hodinách sa detský folklórny súbor Rzeszowianka v rámci konferencie aktívne zúčastnil 41. ročníka Hornozemplínskych folklórnych slávností, ktoré sa konali pred Domom kultúry vo Vranove nad Topľou. S tradičným folklórom nášho poľského partnera sa mali možnosť oboznámiť Vranovčania počas jeho takmer polhodinového vystúpenia. Členov poľského súboru zase zaujal náš folklór v podaní 12 folklórnych skupín z regiónu Zemplína.

ŠIESTA SPOLOČNÁ AKTIVITA

Výstava Tradičné ľudové výrobky Zemplína v Rzeszówe 23. a 24. novembra 2010

V Dome kultúry mládeže v Rzeszówe sa v dňoch 23. – 24. 11. 2010 uskutočnila ďalšia spoločná aktivita – výstava Tradičné ľudové výrobky Zemplína. Jej autorkou bola Vranovčanka Milada Ivanková. Prezentácie Zemplínskeho regiónu sa zúčastnili spolu s autorkou výstavy aj riaditeľ MsDK vo Vranove n. T. Ing. Alfonz Kobielsky a kultúrna referentka a zároveň pracovníčka Mestskej Internetovej televízie Silvia Nusová. Návštevníci výstavy sa mohli následne počas 14 dní oboznámiť s tradičným ľudovým umením Zemplínskeho regiónu. Výstava pozostávala s ručne vyšívaných prác, dekoračných ale aj úžitkových predmetov dennej potreby a produktov ľudového liečiteľstva. Súčasťou výstavy boli aj keramické a voskové výrobky Chránenej dielne Dúha a umeleckého kováča Juraja Kačuráka. Pri tejto príležitosti bola vyhotovená aj bohatá fotodokumentácia z výstavy a filmové zábery z mesta Rzeszów.

SIEDMA SPOLOČNÁ AKTIVITA

Medzinárodný festival umeleckých skupín pod názvom Nad Topľou i Wislokiem 3. a 4. decembra 2010

V dňoch 3. a 4. 12. 2010 sa v meste Rzeszów v Dome kultúry mládeže konal Medzinárodný festival umeleckých skupín z Rzeszówa a Vranova n. T. s názvom Nad Topľou i Wislokiem. Slovenského partnera na festivale reprezentovalo 100 účinkujúcich z troch umeleckých skupín z mesta Vranov n. T.: z Detského folklórneho súboru Cifroško, tanečného klubu Dyno a Folklórneho súboru Orgonina. Spolu s nimi pricestoval manažér slovenskej časti projektu Imrich Kónya, riaditeľ MsDK vo Vranove n. T. Ing. Alfonz Kobielsky a pracovníčka Mestskej Internetovej televízie Silvia Nusová spolu s kameramanom Radoslavom Gajdošom. Po namáhavej ceste v nepriaznivom počasí dorazili do Poľska s miernym časovým sklzom. V Dome kultúry mládeže ich tesne pred vystúpením privítal riaditeľ a zároveň, manažér poľskej časti projektu Boguslaw Tomczak a zástupkyňa riaditeľa Anna Gargała. Slovenskí účinkujúci sa spolu s poľskými tanečnými skupinami Kornele, T-8 a Detským folklórnym súborom Rzeszowianka predstavili asi 200 divákom rôznych vekových kategórií. Svoje novovzniknuté priateľstvá mali možnosť neskôr upevniť na spoločnej diskotéke. Pre slovenských partnerov pripravili hostitelia bohatý sprievodný program aj na druhý deň – prehliadku zámku Łańcut a divadelné predstavenie „ Siedem Obrazów – Don Kichote“ v Dome kultúry mládeže. Z nášho spoločného stretnutia si mnohí odnášali nielen nové skúsenosti ale aj pekné spomienky a prianie – stretnúť sa zas.

ÔSMA SPOLOČNÁ AKTIVITA

Medzinárodná výstava výtvarných prác „Naši susedia“17. decembra 2010 v meste Rzeszów

Do medzinárodnej výstavy „Naši susedia“ sa zapojili svojimi výtvarnými prácami žiaci viacerých základných škôl mesta Rzeszów i mesta Vranov n. T. Práce vytvorené rôznymi grafickými a maliarskymi technikami vypracované na tému „Naši susedia“ boli následne vystavené v priestoroch MDK v Rzeszówe a neskôr aj v priestoroch DK vo Vranove n. T. Tak ako deti vnímajú partnerstvo dvoch blízkych národov, mali možnosť spoznať aj návštevníci oboch kultúrnych stánkov v čase od 17. decembra do 30. júna 2011 priestoroch čím sa potvrdil nielen estetický ale aj výchovný rozmer podujatia.

DEVIATA SPOLOČNÁ AKTIVITA

Výstava remeselných výrobkov v Dome kultúry vo Vranove n. T.21. decembra 2010 vo Vranove n. T.

Zmodernizovaný Dom kultúry vo Vranove n. T. otvoril svoje brány 21. decembra 2010. Pri tejto príležitosti bola v priestoroch DK vo Vranove n. T. sprístupnená verejnosti „Výstava remeselných výrobkov“ Vranovčanky Milady Ivankovej. Návštevníci výstavy sa mohli následne počas 90 dní oboznámiť s remeselnými výrobkami a tradičným ľudovým umením Zemplínskeho regiónu. Výstava pozostávala s ručne vyšívaných prác, dekoračných ale aj úžitkových predmetov dennej potreby a produktov ľudového liečiteľstva. Táto výstava bola v dňoch od 23. – 24. 11. 2010 sprístupnená verejnosti v Dome kultúry mládeže v Rzeszówe počas 6. spoločnej aktivity.

DESIATA SPOLOČNÁ AKTIVITA

Stretnutie slovenskej a poľskej mládeže 28. decembra 2010 vo Vranove n. T.

28. decembra sa v Dome kultúry vo Vranove n.T. stretli v predvianočnej atmosfére mladý ľudia z oboch partnerských miest. Obecenstvu sa v 2 hodinovom programe postupne predstavilo niekoľko mladých talentovaných Vranovčanov a Rzesowčanov. Poľského partnera reprezentovali s rockovým výberom piesni, členovia hudobnej skupiny Panna Monroe. V príjemnej atmosfére sa tak mohli zrodiť nové priateľstvá.

Nusová Silvia

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007–2013“

« späť

Rzeszow - konferencia projektových partnerov Rzeszow - konferencia projektových partnerov
« predchádzajúci Rzeszow - konferencia projektových partnerov Rzeszow - konferencia projektových partnerov Rzeszow - konferencia projektových partnerov Umelecký workshop v Rzeszowe 10. septembra 2010 Umelecký workshop v Rzeszowe 10. septembra 2010 Umelecký workshop v Rzeszowe 10. septembra 2010
aktualizácia: 29.04.2011 | počet zobrazení: 48783

Počet návštev od 21.02.2008: 3143848
Počet návštev dnes: 567
fb