Počasie
Pondelok 17.06.2019
aktuálne o 20:01
Preva?ne obla?no
teplota 22°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no, mo?nos? preh?nok alebo b?rok
cez deň 26°C / v noci 15°C

« späť
Projekty mesta » Modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou pomocou technológie LED

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou pomocou technológie LED

logo – projekt led osvetlenie Kód projektu: 25120220718

Druh projektu: Dopytovo orientovaný projekt

Prijímateľ : Mesto Vranov nad Topľou

Celková hodnota projektu: 184563,12 €

Výška poskytnutého príspevku (Európsky fond regionálneho rozvoja): 175334,96 €

Čas trvania a obdobie realizácie projektu: 1.6.2015 – 30.5.2016

Hlavným cieľom projektu je: modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou pomocou technológie LED a zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie hospodárnosti prevádzky verejného osvetlenia s použitím moderných technológií osvetlenia a regulácií intenzity osvetlenia.

Modernizácia verejného osvetlenia je jedným z dôležitých investičných projektov v našom meste. Jeho realizácia významnou mierou prispeje nielen k zvýšeniu energetickej efektívnosti verejného osvetlenia ale aj k jeho skvalitneniu a tým k zlepšeniu dopravnej bezpečnosti ako aj bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta a k naplneniu stratégie mesta v oblasti prevencie kriminality a násilia.

Špecifické ciele (výsledky projektu):

Výsledkom modernizácie a energetického zefektívnenia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou bude:

  • výmena pôvodných svietidiel existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy za nové, technicky vyspelejšie, energeticky menej náročné svietidlá
  • úprava, inštalácia riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia
  • výmena vonkajších (závesných) káblových rozvodov.

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné špecifické ciele:

  • špecifický cieľ č. 1 – Modernizácia a unifikácia svietidiel za technicky vyspelejšie a energeticky menej náročné
  • špecifický cieľ č. 2 – Optimalizácia energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia a skvalitnenie osvetlenia
  • špecifickým cieľom č. 3 – Zníženie nákladov na údržbu s cieľom zlepšenia hospodárnosti prevádzky sústavy verejného osvetlenia.

Výsledky projektu sú v súlade s cieľom pomoci, ktorým je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie.

« späť

aktualizácia: 06.12.2016 | počet zobrazení: 1597

Počet návštev od 21.02.2008: 2931263
Počet návštev dnes: 73
fb