« späť
Projekty mesta » Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou » Aktivita 1.5: Zvládanie stresu v edukačnom procese

Aktivita 1.5: Zvládanie stresu v edukačnom procese

„Zvládanie stresu v edukačnom procese“ je vzdelávací program zameraný na osvojenie si účinných techník na lepšie zvládanie psychickej záťaže, osobnostný rozvoj učiteľov nad 50 rokov, sebapoznávanie, rozvoj asertívneho správania, schopnosť otvorene ventilovať svoje emócie, prácu s frustráciou, ale tiež efektívnu organizáciu času a určovanie si priorít, zvládanie akútneho a chronického stresu, techniky na zvládanie krízových a konfliktných situácií a spôsoby zlepšovania pracovných podmienok. Vzdelávací program má rozsah 30 hodín/osoba (1 hodina = 60 minút) a bude realizovaný skupinovou formou pre 20 osôb, ktoré budú rozdelené do 2 skupín.

Obsahové zameranie vzdelávacieho programu:

Sebapoznávanie, psychohygiena

 • sebapoznanie a individuálny rozvoj
 • emocionálna inteligencia a jej význam v kontakte so spolupracovníkmi a klientmi
 • zložky emocionálnej inteligencie – sebavedomie, sebamotivácia¬, empatia, angažovanosť
 • pozitívne sebavedomie
 • životné priority
 • sebamotivácia

Zvládanie stresu a záťažových situácií v práci učiteľa, prevencia a odbúravanie stresu

 • iniciatíva stres, distres a faktory, ktoré ich vyvolávajú
 • stres a záťažové situácie v práci učiteľa
 • formy a spôsoby zvládania stresu
 • mentálna kondícia psychohygiena v práci učiteľa, metódy relaxácie
 • modelovanie reálnych situácií

Syndróm vyhorenia (Burn out syndrom)

 • príznaky a fázy syndrómu vyhorenia
 • faktory, ktoré vyvolávajú syndróm vyhorenia

Prevencia a intervencie pri syndróme vyhorenia

 • zvýšenie schopnosti identifikácie stresových faktorov vo svojom živote
 • ako pracovať s návykmi spôsobujúcimi stres a záťažové situácie
 • techniky zvládania stresu a záťažových situácií a techniky aktívnej relaxácie
 • ako viesť vyučovaciu hodinu, motivovať a pracovať s časom ako prevencia proti vyhoreniu
 • riešenie prípadových štúdií a modelovanie situácií

« späť

aktualizácia: 23.05.2014 | počet zobrazení: 3787

Počet návštev od 21.02.2008: 3139485
Počet návštev dnes: 240
fb