« späť
Projekty mesta » Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou » Aktivita 1.4: Právne minimum pre seniorov

Aktivita 1.4: Právne minimum pre seniorov

„Právne minimum pre seniorov“ je vzdelávací program zameraný na zvýšenie právneho povedomia seniorov v oblasti občianskeho, rodinného a pracovného práva. Vzdelávací program má seniorom poskytnúť teoretické vedomosti v oblasti občianskeho, rodinného a pracovného práva ale v rámci prípadových štúdií tiež praktické rady ako riešiť časté právne situácie a problémy, a ktorými sa stretávajú. Vzdelávací program má rozsah 16 hodín/osoba (1 hodina = 60 minút) a bude realizovaný skupinovou formou pre 60 osôb, ktoré budú rozdelené do 6 skupín.

Obsahové zameranie vzdelávacieho programu:

  • Základné vymedzenie – občianskeho, rodinného a pracovného práva
  • Majetkovoprávne otázky, vlastníctvo, nadobudnutie majetku, majetkovoprávne dispozície, susedské vzťahy, dedičstvo, závet
  • Zmluva o prevode nehnuteľnosti, darovacia zmluva, kataster nehnuteľností
  • Bytová problematika, vlastníctvo bytu, nájom, podnájom, zmluvy, bytové náhrady
  • Rodinné vzťahy, manželstvo, vyživovacia povinnosť
  • Spoločný majetok manželov, spoločná správa majetku a spoločné záväzky za trvania manželstva i po jeho skončení, úskalia predmanželskej zmluvy, problematika rozvodu
  • Spotrebiteľské práva a spotrebiteľská gramotnosť

Práva spotrebiteľa v EU. Problematika ochrany spotrebiteľa, so zameraním na zodpovednosť za vady predanej veci a uzatváranie spotrebiteľských zmlúv. Ochrana spotrebiteľa a SOI. Bezpečnosť a kvalita potravín. Služby, podomový predaj. Zdravie a bezpečnosť. Nakupovanie v 21. storočí

  • Pracovnoprávne vzťahy, pracovné zmluvy, zodpovednosť zamestnávateľa a zamestnanca za škodu
  • Sociálne služby

Životné minimum. Príspevky a kompenzácie. Sociálne služby verejné a súkromné. Opatrovanie v domácom prostredí. Služby zariadení sociálnych služieb.

« späť

aktualizácia: 16.05.2014 | počet zobrazení: 3283

Počet návštev od 21.02.2008: 3143594
Počet návštev dnes: 313
fb