Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Nedeľa 19.05.2019
aktuálne o 08:01
Mal? obla?nos?
teplota 20°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no, mo?nos? preh?nok alebo b?rok
cez deň 21°C / v noci 10°C

« späť
Projekty mesta » Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou » Aktivita 1.2: Anglický jazyk pre seniorov

Aktivita 1.2: Anglický jazyk pre seniorov

Kurz sa zameriava na získanie základnej komunikačnej gramotnosti a rozvoj slovnej zásoby a komunikačných zručností v tematických okruhoch blízkych účastníkom kurzu (mesto, v ktorom žijem; ľudia, ktorých stretávam; činnosti, ktoré vykonávam; zážitky, ktoré prežívam; komunikujem s príbuznými v zahraničí). Vzdelávací program má seniorom pomôcť získať základnú komunikačnú gramotnosť pre bežné komunikačné situácie. Vzdelávací program má rozsah 48 hodín/osoba (1 hodina = 60 minút) a bude realizovaný skupinovou formou pre 20 osôb, ktoré budú rozdelené do 2 skupín.

Obsahové zameranie vzdelávacieho programu:

1. Text – Predstavenie sa
1.1. Anglická abeceda, fonetické odlišnosti hlások vo výslovnosti
1.2. Tvorenie slov, viazanie slov v angličtine
1.3. Členy. Rod podstatných mien. Ukazovacie zámena THIS a THAT
1.4. Množné číslo ukazovacích zámen. Funkcia: anglické pozdravy

2. Text – Súčasný svet
2.1. Rod podstatných mien
2.2. Výslovnosť koncových znelých spoluhlások
2.3. Množné číslo podstatných mien
2.4. Hlavný a vedľajší prízvuk. Privlastňovacie zámená
2.5. Prítomný čas slovesa TO BE a TO HAVE

3. Text – Cestovanie
3.1. Výslovnosť plných a skrátených tvarov slovies TO BE a TO HAVE
3.2. Slovosled v anglickej oznamovacej vete
3.3. Prítomný čas modálnych slovies CAN, MAY, MUST
3.4. Otázka a zápor modálnych slovies. Neurčitok a rozkazovací spôsob
3.5. Jednoduchý prítomný čas plnovýznamových slovies

4. Text – Šport
4.1. Výslovnosť anglických dvojhlások a trojhlások
4.2. Časovanie slovies
4.3. Zápor a otázka anglických plnovýznamových slovies pomocou DO, DOES
4.4. What´s the t­ime

5. Text – Nakupovanie
5.1. Nácvik otázok a záporu
5.2. Väzba THERE IS a THERE ARE
5.3. Intonácia anglických viet
5.4. Jediný zápor v anglickej vete
5.5. Záporný rozkazovací spôsob
5.6. Priebehový prítomný čas

6. Text – Rodina
6.1. Mená mesiacov
6.2. Otázka a zápor modálnych slovies
6.3. Priebehový prítomný čas – otázka a zápor
6.4. Postavenie prísloviek, pravidelné a nepravidelné príslovky
6.5. Číslovky 11 – 1000. Radové číslovky
6.6. Stupňovanie prídavných mien
6.7. Opakovanie lekcií 1 – 6

7. Text – Práca
7.1. Zmeny v pravopise
7.2. Niektoré zdvojenie spoluhlásky
7.3. Väzba THERE IS, THERE ARE
7.4. Minulý čas slovies TO BE, TO HAVE a modálnych slovies
7.5. Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená
7.6. Vyjadrenie slovenského MNOHO, MÁLO, NIEKOĽKO

8. Text – Kultúra
8.1. Jednoduchý minulý čas pravidelných plnovýznamových slovies
8.2. Otázka a zápor v jednoduchom čase minulom
8.3. Minulý čas nepravidelných slovies
8.4. Opytovacie zámena WHO, WHAT, WHICH
8.5. Otázka bez pomocného DO, DID
8.6. SOME, ANY, NO

9. Text – Reštaurácia
9.1. Minulý čas priebehový
9.2. Otázka a zápor v minulom čase priebehovom
9.3. Stupňovanie prídavných mien jedno- a dvojslabičných
9.4. Stupňovanie prídavných mien viacslabičných
9.5. Zámená. Budúci čas. Otázka a zápor v budúcom čase

10. Text – Oslavy
10.1. Budúci čas priebehový
10.2. Otázka a zápor
10.3. Väzba GOING TO
10.4. Prítomný podmieňovací spôsob
10.5. I SHOULD, I OUGHT TO
10.6. Väzba LET ME, LET US a neurčitok bez TO

« späť

aktualizácia: 16.05.2014 | počet zobrazení: 3793

Počet návštev od 21.02.2008: 2907434
Počet návštev dnes: 279
fb