Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Utorok 11.12.2018
aktuálne o 08:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 0°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no
cez deň 2°C / v noci -1°C

« späť
Projekty mesta

Projekty mesta


Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 18
Prvá strana Predošlá strana 1 2 Ďalšia strana Posledná strana

Rómske občianske hliadky vo Vranove nad Topľou

aktualizácia: 25.01.2018 | počet zobrazení: 399

Rekonštrukcia Materskej školy Sídl. 1.mája Vranov n.T.

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke MŠ Sídlisko 1.mája vo Vranove n.T.

aktualizácia: 28.11.2016 | počet zobrazení: 746

Terénna sociálna práca v obciach I

Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti…

aktualizácia: 25.10.2016 | počet zobrazení: 766

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou pomocou technológie LED

Hlavným cieľom projektu je modernizácia verejného osvetlenia v meste Vranov nad Topľou pomocou technológie LED a zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie hospodárnosti prevádzky verejného osvetlenia s použitím moderných technológií osvetlenia a regulácií intenzity osvetlenia.

aktualizácia: 06.12.2016 | počet zobrazení: 1448

Škola Zdravej Klímy II

Hlavným zámerom projektu je zlepšenie hospodárenia s dažďovými vodami v regióne Vranov nad Topľou realizáciou adaptačných opatrení na príklade ZŠ Lomnica, vzdelávanie detí, učiteľov a širokej verejnosti v možnostiach predchádzania klimatickej zmene.

aktualizácia: 13.11.2017 | počet zobrazení: 1571

Rómske občianske hliadky vo Vranove nad Topľou ako súčasť SI

Hlavnou aktivitou celého projektu sú „Aktivity zamerané na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci MRK (marginalizované rómske komunity) v meste Vranov nad Topľou“. Ich realizáciu počas doby trvania projektu zabezpečujú členovia rómskej občianskej hliadky v počte 8 a 1 koordinátor.

aktualizácia: 08.09.2015 | počet zobrazení: 2821

Akadémia tretieho veku Vranov nad Topľou

Strategickým cieľom projektu je zvyšovanie kvality a dostupnosti vzdelávania pre seniorov. Projekt prispieva k naplneniu globálneho cieľa Operačného programu Vzdelávanie: „Zabezpečenie dlhodobej konkurencieschop­nosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti“ predovšetkým tak, že otvára systém ďalšieho vzdelávania pre cieľovú skupinu seniorov a zvyšuje ich vzdelanostnú úroveň.

aktualizácia: 23.10.2015 | počet zobrazení: 8805

Projekt Stretnutie občanov - k aktívnemu európskemu občianstvu

aktualizácia: 21.11.2013 | počet zobrazení: 4500

SMART SMEK - rýchlejší, inteligentnejší, ambicióznejší rozvoj členov Siete miest Karpatského euroregiónu

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšiť hospodársku a obytnú atraktivitu oboch miest prostredníctvom podnikania príslušných spoločných aktivít samosprávy obce Boguchwała a mesta Vranov nad Topľou.

aktualizácia: 19.11.2013 | počet zobrazení: 4372

Inovatívna platforma spolupráce Siete Miest Karpatského Euroregiónu

Hlavným cieľom projektu je: posilnenie a profesionalizácia spolupráce karpatských miest vytvorením inovatívnej platformy spolupráce Siete miest Karpatského Euroregiónu. Realizácia tejto aktivity je nevyhnutná pre vytvorenie teritoriálnej štruktúry spolupráce mestských centier poľsko-slovenského pohraničia orientovanej na sociálno-hospodársky rozvoj a posilnenie spolupráce v prospech politiky rastu a zlepšovania kvality života obyvateľov zapojených miest.

aktualizácia: 09.07.2013 | počet zobrazení: 5099

Články 1 - 10 / 18
Prvá strana Predošlá strana 1 2 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 21.02.2008: 2788528
Počet návštev dnes: 359
fb