Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 22.05.2019
aktuálne o 11:01
Hmla alebo n?zka obla?nos?
teplota 14°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne zamra?en?, b?rky
cez deň 15°C / v noci 11°C

« späť
Podnikanie, obchod » Podnikateľské prostredie » Technická infraštruktúra

Technická infraštruktúra

Zásobovanie vodou a kanalizácia

Najväčšími riekami okresu sú Topľa a Ondava s priemerným ročným prietokom cca 10 m3.s-1, rieka Topľa preteká aj mestom Vranov. Najväčšou vodnou plochou je nádrž Veľká Domaša o celkovej rozlohe 1560 ha, z toho časť je v okrese Stropkov.

V povodí Tople sa nenachádza významný zdroj povrchovej vody, ktorý by kapacitne postačoval k pokrytiu potrieb väčšej časti obyvateľstva v spádovej oblasti. Kolísanie kvality vodárenského toku Ondava, nedostatočné množstvo pitnej vody a množstvo externých vplyvov na tento tok, predurčujú orientáciu zásobovania okresu pitnou vodou na VVS Starina s postupným zabezpečovaním ochrany toku Ondava a s vylúčením jeho využitia ako zdroja pitnej vody (len alternatívne).

Mesto Vranov nad Topľou je zásobované vodou z vodárenskej nádrže Starina. Kapacita privádzača je na prepravu vody postačujúca, technický stav je tiež dobrý. Dĺžka vodovodného radu v meste (bez prípojok) je 83,2 km.

Dĺžka kanalizačného radu na území mesta Vranov nad Topľou je 50,7 km (bez prípojok). Odkanalizovanie odpadových vôd z územia mesta je riešené z prevažnej časti jednotnou kanalizáciou. Čistenie odpadových vôd v súčasnosti zabezpečuje mestská ČOV, štrbinová nádrž Čemerné, ČOV PESL Sadová a ČOV Cintorínska. V roku 2007 sa začalo s rekonštrukciou kanalizačnej siete a dobudovaním chýbajúcich rozvodov, vrátane výstavby novej čističky odpadových vôd. Mesto tak bude kompletne odkanalizované. Správu vodovodnej a kanalizačnej siete vykonáva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice a OZ Vranov nad Topľou.

Zásobovanie elektrickou energiou

Zásobovania elektrickou energiou zabezpečujú tri elektrárenské zdroje – závodný zdroj Bukóza, elektráreň na VD Domaša a MVE na hrádzi v Sečovskej Polianke. Elektrická energia je prepravovaná prenosovou kapacitou vedení vysokého a nízkeho napätia.

Zásobovanie plynom a teplom

Mesto Vranov nad Topľou je splynofikované na 97 %. Dĺžka plynových rozvodov na území mesta je 70 km. Zásobovanie plynom je realizované cez medzištátny plynovod Ukrajina – Slovensko.

V meste Vranov nad Topľou je 15 plynových kotolní na zemný plyn, ktoré zásobujú teplom domácnosti v bytových domoch a organizácie. V meste je výlučne teplovodný systém vykurovania.

Telekomunikácie

Telefónna sieť v meste a okrese je digitalizovaná, pokrytie mobilným signálom obidvoch mobilných operátorov v meste je 100%. Úplne je ukončená výstavba miestnych sietí, bola vybudovaná digitálna ústredňa vo Vranove nad Topľou a postupne sa realizovala výstavba diaľkových optických káblov. Ukončené boli práce pri výstavbe optických sietí v smeroch VT – Prešov, VT – Stropkov a VT – Sečovská Polianka.

« späť

aktualizácia: 21.11.2008 | počet zobrazení: 35054

Počet návštev od 21.02.2008: 2909927
Počet návštev dnes: 540
fb