« späť
Podnikanie, obchod » Podnikateľské prostredie » Priemysel a poľnohospodárstvo

Priemysel a poľnohospodárstvo

Priemysel

Priemyselná základňa je tvorená priemyslom výroby celulózy a rozsiahlej drevárskej výroby, textilným priemyslom, stavebným priemyslom a priemyslom výroby stavebných hmôt. Zastúpený je aj priemysel strojársky, potravinársky a výroba plastov. Hlavnými odvetviami priemyslu v meste a regióne sú drevársky a textilný priemysel.

Drevársky priemysel reprezentuje najmä Bukóza Holding a.s. , zaoberajúca sa spracovaním bukového dreva a výrobou celulózy. Okrem tohto významného zamestnávateľa a reprezentanta drevárskej výroby pôsobí na území mesta a jeho okolí viacero menších firiem, zaoberajúcich sa spracovaním dreva od výroby reziva a hranolkov až po finálne výrobky – okná, dvere, nábytok.

Ďalšie firmy zaoberajúce sa drevárskou činnosťou sú Seso s.r.o., INGMAT – Robe, DOMO, Drevokom, Instav, Lemork s.r.o., Lignum Slovakia s.r.o., Stavmonta-Slovakia s.r.o. Venceľ, Rusnák, a ďalší malí podnikatelia a živnostníci.

Textilný priemysel reprezentujú firmy M.I.S. Slovakia, s.r.o., MAPIER PRODUCTION s.r.o., IMMEA, s.r.o., Lykotex Slovakia, s.r.o., Ivon, s.r.o., Amido – Exquisit, s.r.o., STD Vranov, s.r.o., Wiema, s.r.o., V.T.F. Color s.r.o., Wintex s.r.o.

Strojársky priemysel zastupuje MTH REMONT s.r.o., zaoberajúci sa vývojom, konštrukciou, výrobou strojov a zariadení pre opravu a údržbu železničných tratí, KOVOVÝROBA Hudák, s.r.o., Čaklov, METAL WELDING, s.r.o., Unimont – VMS, s.r.o., Tecák Kovo s.r.o.

Výroba plastov LPH, s.r.o.

Stavebníctvo a výrobu stavebných materiálov zastupujú väčšie firmy, ktoré zamestnávajú od 20 – 50 zamestnancov: Vranovská tehelňa s.r.o., BETPRES s.r.o., LIGNUM CD, s.r.o., GRUND, s.r.o. Pezinské tehelne – paneláreň a.s., Staviteľstvo, s.r.o., STAVOTERM, s.r.o., Topnam, s.r.o., Hromada spol., s r.o. Elektrostav, s.r.o., fi Boroš. Pomocné, ukončovacie a rekonštrukčné práce realizuje okolo 450 živnostníkov.

Potravinárstvo reprezentuje Čokoládovňa Eva, s.r.o., Likérka Hrušov, s.r.o. Agromix v.o.s., spol.s r.o., Malé pekárne a cukrovinárne

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

Poľnohospodárska pôda je na výmere 34 000 ha, z toho 22 000 ha predstavuje orná pôda.

V okrese hospodári 15 poľnohospo­dárskych družstiev, 18 samostatne hospodáriacich roľníkov, 4 spoločnosti s ručením obmedzeným a 1 výrobná spoločnosť.

Z celkového množstva 28 922 ha lesného pôdneho fondu hospodári na 6509 ha 80 spoločenstiev, 79 súkromných vlastníkov na 1 862 ha.

Výrobou kŕmnych zmesí sa zaoberá firma Poľnonákup Vranov nad Topľou, s.r.o.

« späť

aktualizácia: 14.02.2008 | počet zobrazení: 45088

Počet návštev od 21.02.2008: 3139471
Počet návštev dnes: 226
fb