« späť
Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Vážení návštevníci webových stránok mesta Vranov nad Topľou.

Máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy? Neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť?

Napíšte svoju otázku v priloženom formulári a v čo najkratšom čase uverejníme, v spolupráci s príslušnými zamestnancami mesta z danej oblasti, odpoveď. Odpovede sú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.

Rubrika Otázky a odpovede nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a ani ju nenahrádza. Je to služba nad rámec zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť ich prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú formuláciu vašej otázky. Obsah tejto stránky by mal rešpektovať vzájomnú ústretovosť a toleranciu. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované a príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú redakčne skrátené. Táto rubrika tiež neslúži na opakovanú vzájomnú diskusiu.

Položením otázky jej autor zároveň udeľuje súhlas Mestu Vranov nad Topľou na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Vranov nad Topľou si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).

Zoznam otázok a odpovedí: 21 - 40 / 60

Vaša otázka zo dňa 14.03.2018, Františka Š.

Trávnatá plocha oproti vstupu do lekárne Jozef /za budovou JMF kde je LSPP/ je neuveriteľne znečistená odpadkami. Ak by bolo možné nasmerovať tam pracovníkov VPP a vyčistiť to, pomohlo by to skultúrneniu prostredia v našom meste.

Naša odpoveď zo dňa 16.03.2018

Dobrý deň,

uvedená plocha a aj blízke okolie bolo 15.3.2018 vyčistené pracovníkmi VPP.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 18.02.2018, Simona Piskorova

Dobrý večer chcela by som sa informovať ohľadom mojej dcérky v máji bude mať 3 roky chcela by som sa spýtať či beriete aj také malé deti na folklórne tance, že aký je tam postup. ďakujem

Naša odpoveď zo dňa 19.02.2018

Dobrý deň,

v tejto veci musíte kontaktovať priamo detské folklórne súbory pôsobiace na území mesta: Cifroško, Ďatelinka alebo Lipovček.

DFS Cifroško: ZŠ Sídlisko II 1336, 09301 Vranov n.T., +421903974658, cifrosko@cifrosko.sk

DFS Ďatelinka: ZŠ Lúčna 827/26, 09301 Vranov n.T., +421574463626, skola@zslucnavt.edu.sk

DFS Lipovček: Kvetná 836, 093 03 Vranov n.T., +421907913076, jencomiroslav@gmail.sk

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 15.02.2018, Miško Hlinik

Dobry den chcel by som sa opytat či na Okulke pod prvou vodarkou sa každy den reže večšie množstvo agatov či ty romovia maju povolenie na vyrub.

Naša odpoveď zo dňa 19.02.2018

Dobrý deň,

výrub drevín na Okulke za bytovými domami X1 a X2 bol realizovaný z dôvodu, že pri snežení došlo zlomeniu a vyvráteniu stromov. Tieto boli následne odstránené.

Ing. Marcel Kopčo, referát výstavby, dopravy a ŽP


Vaša otázka zo dňa 12.02.2018, Patrik Gorol

Dobrý deň chcem sa opýtať či tu vo Vranove je automat bitcoin??

Naša odpoveď zo dňa 14.02.2018

Dobrý deň,

v našom meste sa takýto automat nenachádza, najbližší by mal byť v Košiciach.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 07.01.2018, Jozef Vravec

Dobrý deň. Chcem sa spýtať,či by nebolo možné zriadiť jedno parkovacie miesto pre motorové vozidla s parkovacím preukazom ZŤP vedľa budovy Slovenskej pošty,tesne vedľa vjazdu ku kostolu Bazilika Minor vo Vranove nad Topľou.Veľmi by ste tým pomohli osobám ZŤP,ktorí chodia na poštu.Je tam veľmi ťažko zaparkovať.Ďakujem.

Naša odpoveď zo dňa 17.01.2018

Dobrý deň,

oslovili sme Rímskokatolícku farnosť ako vlastníka parcely a požiadali sme o súhlas k vyznačeniu parkovacieho miesta pre ZŤP. Čakáme na ich stanovisko. V prípade súhlasu vyznačíme jedno parkovacie miesto pre ZŤP v jarných mesiacoch pri obnove vodorovného dopravného značenia v meste.

Ing. Kamila Ilečková, referát výstavby a dopravy


Vaša otázka zo dňa 02.01.2018, Mgr. Alena Jurková

Dobrý deň chcela by som sa opýtať, či je v poriadku, že obyvatelia okresu Vranov nad Topľou musia cestovať ohľadom zubnej pohotovosti do Humenného. To tu vážne nemáme na mestskom úrade nikoho,kto by sa zaujímal o potreby obyčajných ľudí? Samozrejme táto otázka ako predpokladám bude zaradená ako hanobenie a nebude na ňu zodpovedané. Ďakujem za odpoveď.

Naša odpoveď zo dňa 22.01.2018

Dobrý deň,

zubná lekárska pohotovosť v meste Vranov nad Topľou bola presunutá na základe žiadosti lekárskej komory stomatológov a na základe rozhodnutia krajského lekára. Toto rozhodnutie nespadá do kompetencie mesta Vranov nad Topľou.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 03.12.2017, Anita Kľučarová

Dobrý deň, zaujímalo by ma, či pozemná komunikácia pred nemocnicou je v správe mesta a či mesto neplánuje podniknúť nejaké kroky, ako napr. vybudovať semafor, na zvýšenie bezpečnosti chodcov, nakoľko je počet motorových vozidiel v oboch smeroch úctyhodný. Ďakujem

Naša odpoveď zo dňa 17.01.2018

Dobrý deň,

miestna komunikácia pred nemocnicou je v správe mesta. Mesto v tejto časti vzhľadom ku komplikovanej dopravnej situácie uvažuje so zadaním vypracovania projektovej dokumentácie pre riešenie dopravy v tejto časti. Následne podľa finančných prostriedkov a schválením poslancami mestského zastupiteľstva aj s realizáciou.

Ing. Kamila Ilečková, referát výstavby a dopravy


Vaša otázka zo dňa 01.12.2017, Barbora Hricová

Dobrý deň,

je potrebné Vám nahlásiť zmenu otváracích hodín v prevádzke, ak plánujem mať otvorené aj nedele v decembri (doteraz otvorené PON – Piatok).

Ak áno, čo k tomu potrebujem?

Ďakujem za odpoveď.

Naša odpoveď zo dňa 04.12.2017

Dobrý deň,

áno, musíte si splniť oznamovaciu povinnosť. Tlačivo a ďalšie potrebné informácie nájdete na našom webe v sekcii „Ako vybaviť“, pod položkou Predajný a prevádzkový čas – schválenie alebo zmena , alebo sa môžete po tlačivo zastaviť v kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade. V tlačive zakrúžkujte bod č.2 a vyplnené, podpísané tlačivo odovzdajte na podateľni, alebo v kancelárii prvého kontaktu.

Ing. Peter Michalov, referát mestského majetku a podnikania


Vaša otázka zo dňa 28.11.2017, Marian Marcinko

Dobry den, prosim Vas o informaciu, ci je mozne na MsU vo Vranove n/Toplou overit podpis. Ak ano, na ktorom oddeleni, v ktorom case a aka je cena za overenie jedneho podpisu. Daujem

Naša odpoveď zo dňa 28.11.2017

Dobrý deň,

áno, v kancelárii prvého kontaktu na prízemí MsÚ si môžte dať overiť podpis. Cena za overenie jedného podpisu je 1,50€. Ďalšie potrebné informácie nájdete na našom webe v sekcii Ako vybaviť

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 01.11.2017, Mária Drabbová

Dobrý deň.

Prosím o informáciu, či sa mesto zaoberá otázkou revitalizácie priestoru pri pamätníku na Námestí slobody, a spolu s ním aj verejných toaliet.

Ďakujem.

Naša odpoveď zo dňa 02.11.2017

Dobrý deň,

mestské zastupiteľstvo 5. 10. 2017 schválilo návrh a financovanie revitalizácie tejto časti mesta. V rámci tejto stavby sa upraví miestna komunikácia na Ulici M. R. Štefánika, zrealizujú sa spevnené plochy s cyklistickým chodníkom. Nosnými prvkami 3. etapy budú pamätník SNP s navrhovanou upravenou plochou v centrálnej časti územia a navrhovaná symbolická náznaková rekonštrukcia obrysu Kostola svätého Štefana v parku pri pamätníku. Súčasťou sú aj architektonické prvky, ktoré dotvoria námestie z hľadiska funkčnej náplne, kompozično-estetického pôsobenia a orientačného významu – svietidlá /uličné a parkové lampy/, picia fontánka, lavičky, koše, stojan na bicykle.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 22.09.2017, Jaroslav Malik

Dobre ráno prajem Chcel by som sa informovať aké doklady by som potreboval ak chceme skolaudovať rodinný dom . Hľadám informácie na vašej webovej stránke ale nič tám konkrétne nenájdem . Napríklad aké tlačivo potrebujem atd . Ďakujem S pozdravom Jaroslav Malik

Naša odpoveď zo dňa 29.09.2017

Dobrý deň,

na náš web sme do sekcie " Ako vybavit " doplnili základné informácie potrebné ku kolaudácii rodinného domu.

Ing. Marek Voľanský, referát informatiky


Vaša otázka zo dňa 09.07.2017, Patrik Roháč

Kde nájdem program letného kina?

Naša odpoveď zo dňa 11.07.2017

Dobrý deň, program nájdete na webe MsDK vo Vranove n.T. : http://kulturavranov.sk/#…

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 28.06.2017, Viera Šurinová

prečo nie je zapnutá fontána pri Základnej škole Lúčna , keď sú teraz horúčavy ,vo všetkých mestách kde majú fontány sú zapnuté iba vo Vranove na sídlisku nie je už tak presne neviem ale jeden rok dozadu určite nebola zapnutá . Keď nemôže byť zapnutá fontána tak polievajte cestu mi na sídlisku sa máme asi upiecť pri vyasfaltovaných plochách.

dňa 28.06.2017 Šurinová

Naša odpoveď zo dňa 30.06.2017

Dobrý deň,

v tomto období je pripravovaná revitalizácia celého námestia pred Základnou školou na Lúčnej. Začiatok úpravy námestia na oddychovú zónu (výsadba zelene, celková úprava plôch pred ZŠ) je naplánovaný mesiac júl.

Mgr. Eva Fedorňáková, hovorkyňa mesta


Vaša otázka zo dňa 01.05.2017, Aneta Pisarčíková

Dobrý deň. Dcérka chodí do materskej škôlky v Čaklove. Škôlka je cez letné prázdniny zatvorená. Riešime problém kam ju dať cez prázdniny, nakoľko obaja s manželom pracujeme. Bolo by možné aby chodila cez prázdniny do škôlky vo Vranove? Vedeli by ste mi poradiť. Ďakujem za odpoveď

Naša odpoveď zo dňa 03.05.2017

Dobrý deň,

počas letných prázdnin riešime umiestnenie detí predovšetkým v rámci materských škôl zriadených na území mesta t. j. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou. V ojedinelých až výnimočných prípadoch, ak to umožnia kapacitné možnosti, môžeme vyjsť v ústrety rodičom, ktorých deti navštevujú MŠ v zriaďovateľskej pôsobností inej obce. Rodič však musí zaplatiť mesačný príspevok na prevádzku MŠ vo výške 9€ + náklady na 1 dieťa MŠ, ktoré mesto dostáva z podielových daní vo výške 70,00€, t.j. spolu 79€/mesiac.

PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúca oddelenia školstva


Vaša otázka zo dňa 25.04.2017, Marcela Mražíkova Holoďáková

Dobrý deň , pracujem vo firme M.I.S pri Tescu,dalo by sa nejakým spôsobom osvetliť prechod pre chodcov nakoľko je tam malo svetla a to hlavne v skorých ranných hodinách ,pripadne ak by sa dalo nejako vymyslieť osvetlenie, nakoľko sa tu stala už nejedna situácia, kedy auto alebo autobus nabral zenu idúcu do práce. Ďakujem

Naša odpoveď zo dňa 27.04.2017

Dobrý deň, čo sa týka komunikácie pri M.I.S., táto nie je mestská, ale v správe ju má Slovenská správa ciest, preto mi nemôžeme túto cestu osvetľovať, je potrebné sa obrátiť priamo na nich.

Ing. Vlasta Štefániková, vedúca oddelenia výstavby, dopravy a územného rozvoja


Vaša otázka zo dňa 28.03.2017, juraj

Zaujimalo by ma , koľko ľudí je zamestnanych na VPP v meste. Dakujem

Naša odpoveď zo dňa 24.04.2017

Dobrý deň,

momentálne je 122 ľudí na menšie obecné služby od 01.04.2017 do 30.06.2017 a 25 ľudí na aktivačné práce od 10.04.2017 do 30.09.2017.

Mária Kentošová, referát organizačný a služieb občanom


Vaša otázka zo dňa 14.03.2017, Marián Jakubek

Potešil som sa keď som uvidel platanie dier na ceste pred OD Jednota,ale čo ďalšie diery?

Naša odpoveď zo dňa 15.03.2017

Dobrý deň,

výtlky na mestských komunikáciách sa budú realizovať po spustení obaľovne asfaltových zmesí. Bola už vysúťažená firma, ktorá bude výtlky opravovať, ale musia na to byť vhodné poveternostné podmienky (teplota, sucho).

Ing. Kamila Ilečková, referát výstavby a dopravy


Vaša otázka zo dňa 27.02.2017, Lenka Olejar

Chcem poukázať na neskutočný neporiadok na Viniciach na vyhliadke, chcem sa opýtať kedy mesto plánuje čistenie tejto vyhliadky a ako je zabezpečené vynášanie koša, keďže minulý rok bol stále plný a odpadky poletovali kade tade. Ďakujem.

Naša odpoveď zo dňa 07.03.2017

Dobrý deň,

Mesto zabezpečilo vyprázdnenie a upratanie okolia koša umiestneného na vyhliadke na Viniciach. Taktiež upozornilo spoločnosť zabezpečujúcu vývoz košov na pravidelné vyprázdňovanie tohto koša.

Ing. Marcel Kopčo, referát výstavby, dopravy a ŽP


Vaša otázka zo dňa 13.02.2017, František Tatarka

Kde su zverejnené informácie o uvedených projektoch na stránke mesta? Do výberu pre rok 2017 boli zaradené aj projekty mesta Vranov nad Topľou ako napríklad „Rozvojové centrum vo Vranove nad Topľou“, multifunkčný areál pri Základnej škole Sídlisko II., „Odbytové združenie“ na podporu samostatne hospodáriacich roľníkov, miestnych producentov a výrobcov poľnohospodárskych produktov

Naša odpoveď zo dňa 14.02.2017

Dobrý deň, uvedené projekty sa týkajú „Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou“ a pôvodne bol uverejnený na webe http://www.nro.vlada.gov.sk/…-nad-toplou/ kde nájdete aj ďalšie dokumenty s tým súvisiace. Je to teda koncepčný dokument na úrovni okresu, nie len samotného mesta Vranov nad Topľu. Pre záujem verejnosti sme sa rozhodli uverejniť celý uvedený akčný plán aj na našom webe v sekcii Samospráva->Dokumenty->Koncepcie a plány rozvoja

Ing. Marek Voľanský, referát informatiky


Vaša otázka zo dňa 12.01.2017, Helena Kopková

Dobrý deň. Na mojej adrese má trvalý pobyt dcéra s manželom a 2 deťmi. Žijú v ČR, kde aj pracujú a deti navštevujú školu. V januári 2016 som predkladala potvrdenie o zamestnaní dcéry a zaťa pre účely poplatku za odpad. Obidvaja majú pracovný pomer na dobu neurčitú. Chcem sa spýtať, či teraz v januári 2017 musím znovu predložiť potvrdenia, keď sa podmienky nezmenili.

Naša odpoveď zo dňa 16.01.2017

Dobrý deň, so vznikom práva užívať nehnuteľnosť vzniká povinnosť platiť poplatok za KO. Obce vychádzajú z evidencie trvalého pobytu na území obce a oznámení ku poplatku za KO.Podľa §80 odst.2 zákona 582/2004 o miestnych daniach a poplatku ak vznikne zmena skutočností (napr. oproti trvalému alebo prechodnému pobytu, alebo oproti oznámeniu podanému správcovi poplatku) je povinný podať oznamovaciu povinnosť do 30 dní od vzniku zmeny, ktorá má vplyv na výšku poplatkovej povinnosti. Poplatok sa vždy vyrubuje na celý kalendárny rok a úľavy alebo oslobodenia sa preto týkajú iba konkrétneho zdaňovacieho obdobia, za ktoré boli uplatnené.

Preto pre odpustenie alebo zníženie poplatku za komunálne odpady je poplatník povinný správcovi poplatku predložiť doklady podľa §7, §8 a §9 alebo §10 VZN č. 160/2016 platného pre rok 2017 a to do 30. januára zdaňovacieho obdobia, resp. do 30 dní odo dňa vzniku zmeny, ktorá nastala v priebehu zdaňovacieho obdobia a má vplyv na výšku vyrubeného poplatku.

Eva Karaščáková, ref. daní a poplatkov


Zoznam otázok a odpovedí: 21 - 40 / 60

Počet návštev od 21.02.2008: 3175680
Počet návštev dnes: 758
fb