« späť
Oddych, rekreácia, voľný čas » Oddych pri vode » Domaša » Príroda okolo Domaše

Príroda okolo Domaše

Ondavská vrchovina ako súčasť oblasti Nízkych Beskýd zaberá severnú časť okresu. Je to výrazne nižšie pohorie s mierne modelovaným reliéfom, s priemernou výškou chrbtov 350 – 450 m.

Medzi chrbtami Ondavskej vrchoviny v doline rieky Ondavy sa nachádza vodná nádrž Domaša. Vodné dielo je v teplej klimatickej oblasti, priemerná teplota vody v letnom období je 20 °C. Voda je čistá, zelená až zelenomodrá, s vynikajúcou samočistiacou schopnosťou. Vyše 50 % brehov nádrže pokrývajú lesy, zvyšok je odlesnený a premenený na poľnohospodársku pôdu, lúky, pasienky a pláže. Kvetnaté bukové lesné porasty sa nachádzajú hlavne v západnej časti. Po celom okraji vodnej nádrže v záplavovej zóne sa nachádzajú rastlinné spoločenstvá, ktorých existencia závisí od vodnej hladiny, resp. stupňa zaplavovania. Na zalesnených západných svahoch rastú hojne huby.

Výstavbou vodnej nádrže sa výrazne zmenili ichtyologické pomery rieky Ondava. Domaša sa stala rajom pre rybárov. Žije v nej okolo 25 druhov sladkovodných rýb. Rieka Ondava predstavuje aj významnú migračnú cestu pre vtáky. Po vybudovaní vodnej nádrže jej význam ešte vzrástol, stala sa oddychovým priestorom pre takmer 80 druhov vodného a pri vode žijúceho vtáctva.

« späť

Domaša - hrádza Domaša - hrádza
Snímka: Mgr. Jozef Kuba
« predchádzajúci Priehradná nádrž  Domaša Domaša - hrádza Okrasa okolíkatá Tichá zákutia na Domaši nasledujúci »
aktualizácia: 18.04.2008 | počet zobrazení: 44069

Počet návštev od 21.02.2008: 3174103
Počet návštev dnes: 93
fb