Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Nedeľa 21.04.2019
aktuálne o 11:01
Mal? obla?nos?
teplota 17°C
predpoveď na zajtra
Poloobla?no a? obla?no, preh?nky
cez deň 19°C / v noci 6°C

« späť
O meste » Poloha mesta

Poloha mesta

Mesto Vranov nad Topľou leží vo východnej časti Slovenska, 70 km severovýchodne od Košíc.

Už v minulosti v nemalej miere ovplyvňovali význam Vranova staré obchodné cesty. Výhoda blízkeho spojenia s tromi okolitými štátmi – Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom – pretrváva dodnes.

Poloha mesta

Vzdialenosť od hraničných priechodov:

  • Poľsko – Barwinek – 90 km
  • Maďarsko – Slovenské Nové Mesto – 60 km
  • Ukrajina – Vyšné Nemecké – 68 km

Cestná vzdialenosť do krajských miest

  • Bratislava 480 km
  • Trnava 440 km
  • Nitra 400 km
  • Žilina 310 km
  • Banská Bystrica 270 km
  • Košice 70 km
  • Prešov 50 km

Pohľad na mesto

Geografická poloha

Mesto sa rozprestiera v severnej časti Východoslovenskej nížiny na Vranovskej pahorkatine, v povodí rieky Tople. Väčšia časť mesta sa rozprestiera na rovine s nadmorskou výškou 132 m. Zo severnej strany mesto obklopuje veniec nízkych pahorkov s prímestskou zeleňou, do ktorej sú vsadené obytné zóny.

Mapa okresu Vranov nad Topľou (.pdf 804 kB)

Poloha Vranovského okresu

Územie vranovského okresu je veľmi členité, s výraznými výškovými rozdielmi medzi jednotlivými geomorfologickými celkami (110 – 1092 m n. m.). Sú tu hornatiny, vrchoviny, pahorkatiny aj roviny. V západnej a severovýchodnej časti okresu silne prevláda lesná krajina s prevahou lesnov, v južnej časti má krajina poľnohospodársky charakter. Viac ako jednu tretinu okresu pokrývajú prevažne listnaté lesy.

Z geografického hľadiska patrí toto územie do centrálnych a vonkajších Karpát.

Územie okresu zo severozápadnú ohraničujú Slanské vrchy. Najvyšším bodom v Slanských vrchoch a zároveň aj v celom okrese je Šimonka (1092 m n. m.).

Severnú časť okresu zaberá Ondavská vrchovina s priemernou výškou chrbtov 350 – 450 m n. m. Medzi chrbtami Ondavskej vrchoviny v doline rieky Ondavy sa nachádza vodná nádrž Domaša.

Z juhu do územia okresu pozdĺž riek Ondavy a Tople zasahuje Východoslovenská nížina. Jej reliéf je tvorený dvomi stupňami. Nižší rovinný stupeň zastupujú úrodné roviny a tabule v južnej časti okresu. Do vyššieho pahorkatinného stupňa patrí aj Vranovská pahorkatina, na ktorej sa rozprestiera mesto Vranov nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 03.11.2015 | počet zobrazení: 59467

Počet návštev od 21.02.2008: 2886816
Počet návštev dnes: 395
fb