Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Kalendár
  «   Apríl   »  
  «   2014   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

meniny má Juraj


« späť
Úvodná stránka » Aktuality

Aktuality

Články 1 - 9 / 9

Výberové konanie

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Sídlisko 1. mája 68, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2014


vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Okulka 21, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2014

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Juh 1051, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2014

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Kukučínova 103, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2014

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy Domašská ulica 604, Vranov nad Topľou,

s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2014

aktualizácia: 16.04.2014 | počet zobrazení: 176

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom, v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou

s termínom nástupu do funkcie 1. júla 2014

aktualizácia: 16.04.2014 | počet zobrazení: 58

Zberný dvor

Všetci občania mesta Vranov nad Topľou môžu bezplatne využiť služby zberného dvora, ktorý sa nachádza na Topľanskej ulici.

aktualizácia: 08.04.2014 | počet zobrazení: 131

Obchodná verejná súťaž - Predaj a prenájom majetku mesta

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj a prenájom majetku mesta.

  • prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 41,60 m2 v budove s. č. 81 na Námestí slobody vo Vranove nad Topľou, s termínom predkladania ponúk do 9.4.2014 13.00h
  • prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 41,70 m2 v budove s. č. 819 na Sídlisku lúčna vo Vranove nad Topľou, s termínom predkladania ponúk do 9.4.2014 13.00h
  • predaj budovy s.č. 819/7 (bývalé priestory Mestského bytového podniku, a.s.), , s termínom predkladania ponúk do 30.12.2013 11.00h
  • odpredaj chatky č. 1 NATAŠA s.č. 633 na parc. č. 494, pozemku parc.č. 494 zastavaná plocha o výmere 54 m2 a unimobunky so sociálnym zariadením bez pozemku, k.ú. Holčíkovce, s termínom predkladania ponúk do 30.12.2013 11.00h
  • odpredaj pozemku , parc. C-KN č. 2088/25 o výmere 2094 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Vranov nad Topľou (pozemok pri Kauflande) s termínom predkladania ponúk do 30.12.2013 11.00h
  • predaj nebytových priestorov – garáží, v bytových domoch s. č. 995 , s termínom predkladania ponúk do 30.12.2013 11.00h
  • prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 69,61 m2 v bytovom dome s. č. 60 na Sídl. 1. mája, Vranov nad Topľou, s termínom predkladania ponúk do 30.12.2013 11.00h
  • prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 69,89 m2 v bytovom dome s. č. 59 na Sídl. 1. mája, Vranov nad Topľou, s termínom predkladania ponúk do 30.12.2013 11.00h
  • prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 79,90 m2 v bytovom dome s. č. 62/31 na Sídl. 1. mája, Vranov nad Topľou, s termínom predkladania ponúk do 30.12.2013 11.00h
aktualizácia: 11.04.2014 | počet zobrazení: 352

Oznam

Oznamujeme Vám, že z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia na Ulici Janka Kráľa vo Vranove nad Topľou bude v období od apríla do augusta 2014 realizovaná prekopávka miestnej komunikácie, chodníka a zeleného trávnatého porastu.

aktualizácia: 28.03.2014 | počet zobrazení: 217

Verejná obchodná súťaž na vybudovanie, správu, údržbu a modernizáciu integrovaného informačného systému mesta Vranov nad Topľou

Logo okuliareMesto Vranov nad Topľou, v zastúpení primátorom Ing. Jánom Raganom, vyhlasuje v súlade s ustanovením §§ 281 až 288 zákona číslo 513/1991 Zb. v platnom znení a § 9a zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,

vyhlasuje


obchodnú verejnú súťaž na vybudovanie, správu, údržbu a modernizáciu integrovaného informačného systému mesta Vranov nad Topľou na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta, smerujúcu k uzavretiu zmluvy o úprave vzájomných vzťahov medzi mestom Vranov nad Topľou a víťazom OVS, ako aj prenechanie majetku mesta na umiestňovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení po dobu 10 rokov …

aktualizácia: 11.04.2014 | počet zobrazení: 73

Zber separovaného odpadu

Logo odpad Kalendár zberu odpadov na rok 2014 v meste Vranov nad Topľou a ďalšie informácie o triedení odpadu…

aktualizácia: 30.12.2013 | počet zobrazení: 1158

Gisplan - mesto z nadhľadu, mesto v digitálnych mapách

Gisplan Mesto Vranov nad Topľou od 12.3.2013 sprís­tupnilo občanom nový a prehľadný informačný systém, ktorý využíva špecializované digitálne mapy. Vstup do systému GISPLAN je priamo z hlavnej webovej stránky mesta a je bezplatný.

aktualizácia: 09.10.2013 | počet zobrazení: 5453

Projekt TERÉNNA PRÁCA v meste Vranov nad Topľou

Logo FSR Logo ESF Logo ZASI

Termín realizácie projektu: január 2012 – december 2015

Kód ITMS: 27140201525

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života marginalizovaných rómskych komunít a prispieť k ich integrácii do spoločnosti

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

aktualizácia: 09.10.2013 | počet zobrazení: 2285

Články 1 - 9 / 9

Počet návštev od 21.02.2008: 1668734
Počet návštev dnes: 422
fb