« späť
Kultúra » Archív kultúrno-spoločenských podujatí » 2010 » REPREZENTANT MESTA 2010

REPREZENTANT MESTA 2010

V obradnej sieni mesta bolo dňa 31.5.2010 veľmi rušno. Zaplnili ju 110 talentovaní žiaci vranovských škôl, ktorých pri príležitosti Medzinárodného dňa detí prijal primátor mesta Vranov nad Topľou PhDr. Tomáš Lešo. Títo úspešní reprezentanti v školskom roku 2009/2010 v rôznych oblastiach mimoškolskej činnosti dosiahli krásne výsledky hodné obdivu. Slávnosť teda patrila mladým ľuďom, ktorí desiatky hodín tréningov, cvičenia, vylepšovania, zdokonaľovania pretavili na úspech na krajských, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Jej súčasťou bol zápis ocenených do pamätnej knihy mesta. Z rúk primátora si žiaci prevzali ďakovný list a keramický upomienkový darček – vranovskú múzu, ktorý im bude pripomínať túto slávnostnú udalosť. REPREZENTANT MESTA sa organizuje tradične už od roku 1999 a za jedenásť rokov svojej existencie teší sa medzi žiakmi veľkej obľube. Na podujatí boli prítomní aj riaditelia škôl, prostredníctvom ktorých sa primátor mesta poďakoval všetkým za prácu a čas, ktorý venujú výchove nových talentov. Za to, že spolu so žiakmi prispievajú k zviditeľňovaniu nášho mesta doma i vo svete, sú prísľubom do budúcnosti a odrazovým mostíkom k ešte vyšším métam a nemusíme sa obávať, že vyschne studňa talentov.

Ďakovný list z rúk primátora mesta prevzal aj Marek Belej žiak 5.B tr. ZŠ Lúčna, kandidát na Detský čin roka za záchranu života 4 ročného Alexa z Vranova nad Topľou. ĎAKUJEME!

OCENENÍ ŽIACI

ZŠ Sídlisko II

 • Milan Kurovský – 1.miesto krajské kolo, 2.miesto celoslovenské kolo olympiáda AJ
 • Antónia Tomášová, Patrik Kotuľák – 1.miesto a 2.miesto súťaž ľudových tancov Šaffova ostroha, 3.miesto krajské kolo tanečníkov v ľudovom tanci
 • Daniela Demková – 1.miesto krajské kolo biblická olympiáda evanjelická
 • Miriam Súcka, Martin Karafa, Norbert Bučko – 2.miesto krajské kolo biblická olympiáda gréckokatolícka
 • Olívia Demčáková – 3.miesto celoslovenská výtvarná súťaž Moderná škola
 • Soňa Servová, Martina Milá – cena v celoslovenskej súťaži Európa v škole pod záštitou MŠ SR
 • Martina Krištanová – čestné uznanie v celoslovenskej súťaži Prečo mám rád slovenčinu

ZŠ Lúčna

 • Sofia Boháčová – 2.miesto krajské kolo ARC Poetica – prednes, 2.miesto celoslovenské kolo súťaž v prednese Ruské slovo, 3.miesto celoslovenské kolo výtvarná súťaž Svet ruskej rozprávky
 • Michal Pancák – 1.miesto krajské kolo ARC Poetica – prednes, 2.miesto celoslovenské kolo súťaž v prednese Ruské slovo, 3.miesto krajské kolo Šaliansky Maťko, 3.miesto krajské kolo biologická olympiáda, kat. zoológia
 • Patrick Mydla – 2.miesto krajské kolo geografická olympiáda
 • Branislav Kožej – 2.miesto krajské kolo a 1.miesto celoslovenské kolo geografická olympiáda
 • Karol Komara – 1.miesto celoslovenské kolo literárna súťaž Požiarna ochrana očami detí

ZŠ Bernolákova

 • Ivana Ihnátová – 1.miesto krajské kolo olympiáda zo SJ a literatúry a biologická olympiáda
 • Družstvo dievčat: Katarína Janoková, Ivana Kocanová, Jana Tabaková, Michaela Jevčáková, Veronika Šumberová, Natália Janičová, Patrícia Janičová, Anna Grecová, Jana Eštóková, Mária Kocanová, Natália Džuganová, Monika Duranská, Jana Balajová – 1.miesto krajské kolo hádzaná
 • Družstvo dievčat:Dominika Pichová, Tatiana Jurková, Michaela Jevčáková, Emília Stredná, Lucia Mihóková, Júlia Mihóková, Veronika Jenčíková, Bianca Benčíková, Andrea Vravcová, Monika Obšinčová – 1.miesto krajské kolo malý futbal

ZŠ Sídlisko juh

 • 3.B trieda – Kristína Babjaková, Martin Demčák, Valéria Florková, Petra Hermanová, Ivana Jakubová, Viktória Orendášová, Kristína Pačutová, Kristína Petíková, Samuel Rybár, Laura Tokárová, Tamara Urbanová, Daniel Varšo – 1.miesto krajské kolo, 2.miesto celoslovenské kolo Supertrieda
 • 6.B trieda – Maroš Antuš, Slávka Boguská, Martina Čirasová, Alexandra Demková, Nikola Dzurišová, Andrea Fedorová, Nikoleta Ferková, Martin Gašpar, Adriana Hrehová, Dominika Kopčová, Martin Marjov, Peter Petrák, Natália Piňosová, Kristián Rybár, Natália Sotáková, Eunika Surinová, Dominika Šalatová, Kristián Šimko, Karol Šlosiarik, Šimon Tomáš, Marián Urban, Karin Vojteková – 1.miesto krajské kolo, 2.miesto celoslovenské kolo Supertrieda
 • Martin Grošík – 1.miesto krajské kolo chemická olympiáda, 3.miesto krajské kolo geografická olympiáda
 • Maroš Grošík – 1.miesto krajské kolo chemická olympiáda
 • Daniela Holomančinová – zlatá laureátka Prešovského kraja ľudová pieseň, 1.miesto krajské kolo Talenty 2010, 1.miesto medzinárodná spevácka súťaž Pesničky našich vlastí v EÚ, 1.miesto krajské kolo Slávik Slovenska
 • Dávid Čintala – 1.miesto celoslovenské kolo Svätoplukovo kráľovstvo ožíva – literárna práca
 • Martin Demčák – 1.miesto krajské kolo literárna a vedomostná súťaž Energetika 2010
 • Viktória Veliká – 1.miesto krajská liga džudo ml. žiačky
 • Tatiana Katicová, Timea Horosová, Ivana Palenčíková, Jaroslava Rébyová – 1.miesto M-kraja stolný tenis
 • Jakub Kopčo – 3.miesto M-kraja stolný tenis, štvorhra
 • Jakub Ševčík – 1.miesto M-SR, 1.miesto krajská liga, 3.miesto Medzinárodná veľká cena džudo st. žiaci

ZŠ Kukučínova

 • Daniel Krišo – 1.miesto krajské kolo skok do diaľky, 6.miesto majstrovstvá SR ZŠ skok do diaľky

Cirkevná spojená škola

 • Veronika Klaciková, Veronika Kurišková, Daniel Kuľbak, Matej Krajňak-Lomihlav – 2.miesto krajské kolo matematická súťaž UPJŠ Košice
 • Michaela Fabiánová, Patrik Jonek, Milan Palenčík – 1.miesto krajské kolo + 3.miesto celoslovenské kolo súťaže Mladý Európan
 • Pavol Lukča – 2.miesto krajské kolo olympiáda z informatiky
 • Amália Antolíková – 3.miesto krajská recitačná súťaž A slovo bolo u Boha
 • Peter Pastir – 2.miesto arcidiecézna spevácka súťaž Pieseň pre sv. Otca 2009
 • Soňa Metyľová – 1.miesto arcidiecézna spevácka súťaž Pieseň pre sv. Otca 2010
 • Petra Murínová, Mário Jenčo – 1.miesto arcidiecézna spevácka súťaž Pieseň pre sv. Otca 2010
 • Štefan Ocilka – 3.miesto arcidiecézna spevácka súťaž Pieseň pre sv. Otca 2010
 • Sofia Grittersová – 2.miesto arcidiecézna spevácka súťaž Pieseň pre sv. Otca 2010

Základná umelecká škola

 • Oliver Rus – bronzové pásmo V. ročník súťažná prehliadka Snina – sólová hra na klavír
 • Veronika Baranová, Peter Pastir, Katarína Feníková, Ľubomíra Hájniková – strieborné pásmo V. ročník súťažná prehliadka Snina – sólová hra na klavír
 • Klára Demčáková, Peter Mikula – zlaté pásmo V.ročník súťažná prehliadka Snina – sólová hra na klavír
 • Alžbeta Popaďáková, Katarína Furdáková – zlaté pásmo, víťaz 3. kategórie celoslovenská súťaž Schneiderova Trnava – štvorručná hra na klavíri,Cena mesta Rajec medzinárodná interpretačná súťaž Rajecká hudobná jar
 • Marián Baran, Nikola Fedorová – strieborné pásmo medzinárodný festival akordeonistov Euromusette – Goldentango Rajecké Teplice
 • Inés Andučičová – 1.miesto celoslovenská výtvarná súťaž O čom snívajú medvede
 • Lenka Čakurdová – čestné uznanie celoslovenská výtvarná súťaž Dúha

Súkromná základná umelecká škola, odbor hudobný

 • Martin Berta – laureát medzinárodná súťaž Pesničky našich vlastí v EÚ Poľsko – sólový spev
 • Chlapčenská vokálna skupina – 1.miesto medzinárodná súťaž Pesničky našich vlastí v EÚ Poľsko – skupinový spev
 • Mládežnícky spevácky zbor Ozvena – prvé pásmo krajská súťaž mládežníckych zborov + postup na celoslovenskú súťaž, 2.pásmomedzinárodná zborová súťaž Ad Gloriam Dei Poľsko, účasť medzinárodný zborový festival Taliansko
 • Spevácky zbor starších chlapcov – druhé pásmo krajská súťaž detských speváckych zborov

Súkromné gymnázium

 • Júlia Brečková, Andrea Imrichová – 1.miesto celoslovenská fyzikálna súťaž Fyzikálny vtip
 • Barbora Štréblová – účasť medzinárodná olympiáda NJ Poľsko
 • Nikola Migaľová – účasť medzinárodná olympiáda AJ Poľsko

Gymnázium

 • Lukáš Krištan – 1.miesto celoslovenské kolo rétorika Mládež a odkaz A.Dubčeka, 3.miesto krajské kolo olympiáda AJ, 5.miesto olympiáda ľudských práv
 • Zuzana Mulíková – 2.miesto krajské kolo + 7.miesto celoslovenské kolo geografická olympiáda
 • Rebeka Lancíková – 3.miesto krajské kolo + 2.miesto celoslovenské kolo prednes ruskej poézie a prózy Ars poetika
 • Samuel Jackanič – 4.miesto krajské kolo SOČ
 • Družstvo dievčat:Mária Fuňáková, Erika Žolnová, Marcela Petríková – 2.miesto krajské kolo stolný tenis
 • Družstvo dievčat: Ivana Baranová, Zuzana Štefanková, Natália Slosarčíková, Simona Perejdová,Veronika Hubaľová, Radka Bašistová, Ľudmila Kalafová, Monika Juhaščíková, Katarína Jenčová – 2.miesto krajské kolo volejbal dievčat
 • Družstvo dievčat: Ivana Košičanová, Stanislava Vavreková, Lucia Vodilová – 2.miesto krajské kolo vedomostná súťaž o olympizme
 • Dominika Ďurišková, Juliana Čorejová, Jana Valovčínová, Matúš Pavelko, Peter Demčák, Lukáš Krištan, Martina Fridrichová, Alexandra Korytková, Martina Čurlejová, Jozef Peleščák – najlepšia študentská projektová práca vsl. Regiónu národná súťaž MŠ SR v spolupráci s európskou komisiou na Slovensku v tvorbe projektov v rámci inovatívneho vzdelávania

Obchodná akadémia

 • Lucia Antušová – 12.miesto majstrovstvá SR v písaní a úprave textu na počítači, 9.miesto medzinárodné majstrovstvá 2010 v písaní a úprave textu na počítači
 • Cvičná firma Elysium – Katarína Ontková, Jaroslava Šalátová, Ivana Madurová, Zuzana Walterová – 1.miesto za najlepší stánok, 7.miesto v celkovom hodnotení Veľtrh cvičných firiem krajín V4
 • Vladimír Vodila – 3.miesto M-SR beh na 400 m, 3.miesto M-SR štafeta 4×100 m, 2.miesto Gaudeamus Igitur 2009 štafeta 4×100 m
 • Ján Teliška – 6.miesto M-SR vrh guľou, 4.miesto medzinárodné preteky krajín V4 Grand Prix SR vrh guľou
 • Družstvo dievčat hádzaná – 1.miesto krajské kolo 2009 hádzaná + postup na M-SR
 • Družstvo chlapcov hádzaná – 3.miesto krajské kolo 2009 hádzaná

Stredná odborná škola, A. Dubčeka

 • Michal Vojtek – 2.miesto medzinárodná barmanská súťaž Eurocup 2009 Prešov, 2.miesto celoslovenská barmanská súťaž Nicolaus cup Bratislava 2010
 • Anna Korytková – 1.miesto otvorené M-SR Rolandov hrebeň Bardejov, XII/2009 dekoratívne líčenie
 • Miroslava Hricová – 2.miesto celoslovenská súťaž Interbeauty Bratislava 2009 dekoratívne líčenie
 • Simona Vojtková – 1.miesto krajské kolo a čestné uznanie celoslovenské kolo medzinárodná súťaž Európa v škole, kat. Grafika za plagát s názvom Chudoba
 • Ľubica Stanovčáková, Eva Jenčuráková, Martin Vardžík – 2.miesto krajské kolo súťaž Európa v škole za počítačovú grafiku cyklu plagátov Postoj k chudobe
 • Silvia Dušáková – 2.miesto krajské kolo SOČ s prácou Recyklovateľný obal na cukrovinky kat. Ochrana a tvorba životného prostredia
 • Eva Jenčuráková – 3.miesto krajské kolo SOČ s prácou Obal predáva kat. Ekonomika a riadenie, 3.miesto krajské kolo OAJ
 • Lucia Porvazníková, Viera Čopková – 1.miesto – Top výrobok celoslovenská súťaž Mladý tvorca za realizáciu farebných vitráží
 • Martin Vasiľ – 1.miesto celoslovenská súťaž Módna línia mladých kat. Športové odevy
 • Elena Bradovková, Júlia Bradovková – 2.miesto celoslovenská súťaž Módna línia mladých s kolekciou Farby dúhy
 • Adriana Kusková – 3.miesto celoslovenská súťaž Módna línia mladých kat. Módne doplnky, za kolekciu šperkov

Stredná odborná škola drevárska

 • Ján Deling – M-SR finalista Slovenska v boxe
 • Juraj Čabala – M-SR majster Slovenska v boxe

Tanečný klub DYNO

 • Mário Marčák – 5.miesto M-SR Senica kat. disco dance sólo chlapci DVK + nominácia na MS a ME 2010

OSOBITNÉ OCENENIE

Marek Belej žiak 5.B tr. ZŠ Lúčna, kandidát na Detský čin roka za záchranu života 4 ročného Alexa z Vranova nad Topľou

« späť

« predchádzajúci
aktualizácia: 11.01.2011 | počet zobrazení: 33329

Počet návštev od 21.02.2008: 3257893
Počet návštev dnes: 341
fb