« späť
Kultúra » Archív kultúrno-spoločenských podujatí » 2009 » PRIATEĽSKÉ STRETNUTIE PREDSTAVITEĽOV DRUŽOBNÝCH MIEST VRANOV NAD TOPĽOU A MÁD

PRIATEĽSKÉ STRETNUTIE PREDSTAVITEĽOV DRUŽOBNÝCH MIEST VRANOV NAD TOPĽOU A MÁD

Pri príležitosti 3. výročia podpísania zmluvy o medzinárodnej spolupráci medzi mestami Vranov nad Topľou a maďarského mesta Mád sa uskutočnili dve priateľské stretnutia. V júni 2009 navštívila delegácia Vranova na čele s primátorom mesta PhDr. Tomášom Lešom Mád a dňa 7.7.2009 sme privítali delegáciu z Mádu vo Vranove nad Topľou, vedenú jej primátorom Imre Galambosim.

V obradnej sieni za prítomnosti poslancov obidvoch samospráv a ďalších hostí, zhodnotili obidvaja primátori prínos doterajšej spolupráce, ktorá sa prejavuje najmä v kultúrnej výmene súborov záujmovo-umeleckej činnosti, pri spoločenských stretnutiach na významných kultúrno-spoločenských podujatiach obidvoch miest, ktoré umožňujú bližšie sa oboznamovať s kultúrami a tradíciami našich národov, rozširovať si obzor a vymieňať si skúsenosti. V neposlednej miere sa úsilie predstaviteľov týchto miest začína prenášať aj do podnikateľských sfér a v praxi sa uskutočňujú prvé priame kontakty podnikateľských subjektov obidvoch miest. Pracuje sa aj na spoločných projektoch, ktoré by umožnili čerpať prostriedky z fondov Európskej únie.

Stretnutie sa nieslo v uvoľnenej priateľskej atmosfére, ktorej neprekážala ani jazyková bariéra medzi prítomnými. Ukázalo, že aj napriek spoločensky napätej situácii vo vzájomných vzťahoch, Slováci a Maďari sú si blízki, dokážu si porozumieť, spoločne riešiť problémy a i naďalej prospešne rozvíjať svoje vzťahy a priateľstvá.

« späť

« predchádzajúci
aktualizácia: 02.03.2010 | počet zobrazení: 25649

Počet návštev od 21.02.2008: 3258595
Počet návštev dnes: 86
fb