Deň učiteľov 2009

VRANOVSKÝM UČITEĽOM SPIEVALA SISA SKLOVSKÁ

A bol to zážitok, ktorý splnil všetky očakávania prítomných učiteľov a pozvaných hostí. Ale pekne po poriadku. Mesto Vranov nad Topľou pri príležitosti Dňa učiteľov pripravilo slávnostný program „VÁM, NAŠIM UČITEĽOM“, na ktorý boli pozvaní učitelia materských, základných, stredných škôl pôsobiacich na území mesta a významní hostia.

Spoločenské podujatie sa uskutočnilo 27.3.2009 v es­trádnej sále Domu kultúry. Po príhovore primátora mesta, ktorý v ňom o.i. vyzdvihol poslanie učiteľov a poďakoval sa im za statočnú a obetavú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej vranovskej generácie. Taktiež za ich odbornú pripravenosť a dosiahnuté výsledky súvisiace s rozvojom školstva v meste. Nasledovalo odovzdávanie ďakovných listov za prínos a prácu v prospech rozvoja školstva v meste Vranov nad Topľou 44 učiteľom, vychovávateľom, majstrom odbornej výchovy, ktorých na ocenenie navrhli jednotlivé školy. Pamätný ďakovný list s kvetinou odovzdávali primátor mesta PhDr. Tomáš Lešo, predseda školskej komisie RNDr. Miron Blaščák a vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Mgr. Andrej Krišanda. Ocenení pripojili svoj podpis na stránky pamätnej knihy mesta.

Nasledoval kultúrny program, v úvode ktorého si na svoje učiteľské časy zaspomínali bývalí učitelia – Helena Gálisová, Mária Hrinková, Viera Timková, Mária Feníková, Jozef Mičko a Božena Dobošová.

V programe pokračovali talentovaní žiaci, ktorí spievali, recitovali a tancovali: Alžbeta Popaďáková a Katarína Furdáková (ZUŠ – štvoručná hra na klavíri), žiaci zo ZŠ Lúčna – recitácia, krúžok írskeho tanca z CVČ, Kristína Vaňová (ZŠ S II – spev), Šimon Šust (ZŠ Bernolákova – próza), Daniela Holomančinová (ZŠ Juh – spev), TK Dyno, Hanka Kocáková (ľudové pesničky) a DFS Cifroško (ZŠ S II), DĽH Šašinka (ZUŠ).

A potom ďakovala učiteľom svojim zjavom, šarmom a spevom Sisa Sklovská, ktorá vo Vranove účinkovala po prvýkrát a rada si zaspomínala aj na svojich učiteľov, ktorých v živote stretla. Standing ovation takmer 400 prítomných divákov na záver dostatočne vyjadroval ich pocity, ktorí takto ocenili a ďakovali za pripravený kultúrny program. Program moderovali Viera Machková a Drahoslava Kalmanová.

Ocenení: MŠ Juh – Janka Rešetková, MŠ Kukučínova – Mária Dziacka, MŠ Okulka – Gabriela Višňovská, MŠ Sídlisko 1. mája – Lýdia Mičeková, MŠ Sídlisko II – Daniela Žoncová, ZŠ Bernolákova – Mgr. Mária Bundzáková, PaedDr. Katarína Haľková, Mgr. Anna Tomčíková, o. Robert Kurowidzki (učiteľ náboženskej výchovy), ZŠ Juh – Ing. Mária Babjaková, Mgr. Kvetoslava Brecíková, Jana Bednárová, ZŠ Kukučínova – Mgr. Jana Demčáková, Mgr. Iveta Ivanová, Eva Isaková, ZŠ Lúčna – Mgr. Edita Kentošová, Mgr. Jana Michalová, Ľubica Chovanová, ZŠ Sídlisko II – Mgr. Helena Kajlová, Mgr. Helena Demčáková, Mgr. Anna Treľová, Margita Jalčová, ZUŠ – PaedDr. Magdaléna Šamová, ZŠ pre telesne postihnutých a DIC – Vilma Grajcarová, Špeciálna základná škola internátna – Mgr. Zdenko Hliva, Božena Vargová, Osemročné súkromné gymnázium – Mgr. Mária Širáková, Cirkevná spojená škola – Tatiana Ficková, Mgr. Lucia Kentošová, Mgr. Monika Klaciková, Bc. Anna Belinská, Gymnázium – RNDr. Mária Onderková, RNDr. Želmíra Bertová, RNDr. Martina Brunovská, PhDr. Eva Krišandová, Obchodná akadémia – Mgr. Ján Brandobur, Ing. Mária Kostelníková, Stredná odborná škola A. Dubčeka – Mgr. Anna Demčáková, Mgr. Adela Sabovíková, Bc. Marta Janočková, Bc. Marianna Sojková, Stredná odborná škola drevárska – Ing. Martin Gajdoš, Ing. Jana Hruškovicová, Peter Petrík. Srdečne blahoželáme!

Slávnostným programom sme chceli „zastaviť“ čas. Aspoň na chvíľu. Na jednu z tých najvzácnejších a sviatočných, aby naši učitelia vnímali aj čosi iné ako každodenný zhon. Snáď sa nám to podarilo. Všetkým učiteľom želáme mnoho dobrých pocitov z práce, ktorá im dodáva toľko síl, že dokážu štedro rozdávať slová a skutky ľudskosti.

« späť

Učitelia ZŠ Bernolákova ulica Učitelia ZŠ Bernolákova ulica
« predchádzajúci Predstavitelia samosprávy a štátnej správy Ocenení učitelia Učitelia ZŠ Bernolákova ulica Primátor mesta ďakuje učiteľom vranovských škôl Primátor mesta odovzdáva ocenenia učiteľkám MŠ a ZŠ Primátor mesta odovzdáva ocenenie o. Robertovi Kurowidzkemu, učiteľovi náboženskej výchovy
aktualizácia: 02.03.2010 | počet zobrazení: 52026

Počet návštev od 21.02.2008: 3228732
Počet návštev dnes: 855
fb