« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Výmena zberných nádob vo Vranove nad Topľou

Výmena zberných nádob vo Vranove nad Topľou

V súčasnosti v meste Vranov nad Topľou prebieha kompletná výmena všetkých 1100 litrových zberných nádob na zber tuhého komunálneho odpadu (ďalej TKO). Predmetnú výmenu realizuje partner nášho mesta v oblasti komplexných služieb v odpadovom hospodárstve – spoločnosť Marius Pedersen, a.s.
Uvedená spoločnosť v roku 2014 vyhrala verejnú obchodnú súťaž na poskytovateľa služieb v odpadovom hospodárstve v meste Vranov nad Topľou a s mestom má uzatvorenú zmluvu od 15.12.2014. Jednou z podmienok zmluvy, ktorá je platná na najbližšie 5-ročné obdobie, bola aj výmena všetkých 1100 litrových zberných nádob na zber TKO.
Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., vymení kompletne všetkých 570 kusov zberných nádob do konca júna 2015 nielen v novovybudovaných stojiskách, ale aj všetkým podnikateľským subjektom, ktorí disponujú týmto typom zbernej nádoby na TKO. Výmena zberných nádob prinesie nám, všetkým občanom mesta Vranov nad Topľou, vyšší komfort pri manipulácii so zbernými nádobami pri vynášaní odpadu zo svojich domácností, a taktiež urýchli proces vyprázdňovania zberných nádob pri ich vývoze podľa harmonogramu zvozu v jednotlivých častiach mesta.
Celková investícia výmeny zberných nádob činí výšku cca 120-tisíc Eur (vrátane DPH), ktorú znáša náš partner, spoločnosť Marius Pedersen, a.s.
Spoločnosť Marius Pedersen, a.s. týmto ďakuje občanom mesta za trpezlivosť pri výmene starých zberných nádob za nové, a tiež apeluje na pokračovanie v triedenom zbere jednotlivých vyseparovaných zložiek z TKO (t.j. papier, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný odpad), čoho dôkazom je aj narastajúce medziročné percento zvýšeného podielu triedeného zberu v meste Vranov nad Topľou.

« späť

Výmena zberných nádob vo Vranove nad Topľou Výmena zberných nádob vo Vranove nad Topľou
« predchádzajúci Výmena zberných nádob vo Vranove nad Topľou Výmena zberných nádob vo Vranove nad Topľou nasledujúci »
aktualizácia: 16.07.2015 | počet zobrazení: 6047

Počet návštev od 21.02.2008: 3367601
Počet návštev dnes: 717
fb