« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Vláda SR schválila Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou + video

Vláda SR schválila Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou + video

V utorok (30. 8. 2016) vláda Slovenskej republiky na svojom výjazdovom zasadnutí vo Vranove nad Topľou schválila Akčný plán rozvoja okresu Vranov nad Topľou. Hlavným cieľom Akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese Vranov nad Topľou podporou vytvorenia 2 545 pracovných miest do roku 2020, a to nasmerovaním aktivít do nasledovných hlavných oblastí:

1, vytváranie nových pracovných príležitostí prostredníctvom cielenej podpory rozvoja regionálnej a miestnej ekonomiky a zefektívnenia existujúcich a nových nástrojov na zvýšenie zamestnanosti v okrese,

2, podpora budovania miestnych kapacít, vytvorením podmienok pre efektívne riadenie miestneho rozvoja, propagácia okresu s cieľom zvýšenia jeho atraktivity pre investorov, ako aj zvýšenie podielu čerpania EŠIF, grantov a dotácií na financovaní verejnej infraštruktúry, medzinárodnej spolupráce, podpora sociálno-ekonomického rozvoja s dopadom na zlepšenie života obyvateľov, dôsledkom čoho bude vyššia zamestnanosť,

3, integrácia vzdelávacích, informačných a poradenských aktivít podľa požiadaviek trhu práce a priorít okresu pre všetky skupiny obyvateľstva,

4, zlepšenie podmienok pre všetky formy podnikania a samozamestnávania, vrátane podpory poľnohospodárstva a rozvoja cestovného ruchu v rámci okresu Vranov nad Topľou ako súčasti regiónu Horný Zemplín.

Z celkovej odhadovanej finančnej investície 123 mil. EUR v rokoch 2016 – 2020 sa predpokladá krytie z verejných zdrojov vo výške 81 mil. EUR z čoho táto investícia do okresu Vranov nad Topľou bude podporená sumou 4 900 tis. EUR formou regionálneho príspevku, a to 1 200 tis. EUR v roku 2016, 1 000 tis. EUR v roku 2017, 900 tis. EUR v roku 2018 a v rokoch 2019 – 2020 vo výške 1 800 tis. EUR. Investícia vo výške 42 mil. EUR bude pokrytá zo súkromných zdrojov.

video: https://youtu.be/NS98CFJap2U

« späť

« predchádzajúci
aktualizácia: 26.09.2016 | počet zobrazení: 11840

Počet návštev od 21.02.2008: 3335296
Počet návštev dnes: 89
fb