Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Utorok 15.01.2019
aktuálne o 20:01
Preva?ne zamra?en?, snehov? preh?nky
teplota -3°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne zamra?en?
cez deň 4°C / v noci -1°C

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Verejné uznania mesta 2014

Verejné uznania mesta 2014

Dňa 5. novembra 2014 sa v priestoroch Domu kultúry vo Vranove nad Topľou uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení – verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou. Tieto ocenenia boli odovzdané osobnostiam za vynikajúce výkony vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.
   K laureátom sa prihovoril primátor mesta Ján Ragan, ktorý o.i. povedal:„Dnešný deň je pre nás sviatočný, pretože chceme oceniť tých, ktorí dlhé roky odovzdávali a aj odovzdávajú svoje „ja“ do služieb ľudskosti, pre radosť, potešenie a spokojnosť iných.
   Hlboko si vážim prácu každého človeka, ktorý sa svojou usilovnosťou, aktivitou, ale predovšetkým oddanosťou, obetavosťou a trpezlivosťou dokáže rozdávať iným ľuďom.
   Aj vy ste vdýchli nášmu mestu dušu. Nie nadarmo sa hovorí, že mesto bez duše je mesto bez života. Dať sa v súčasnosti do služieb ducha, znamená vykonávať takmer mravenčiu prácu, ktorú málokto vidí a málokto aj ocení. Predsa je potrebná. Život, pulzujúci život vo všetkých svojich podobách, vzhľad mesta, šikovné deti a múdra mládež sú azda malým zadosťučinením za všetky hodiny venované svojmu – nášmu mestu.
   Keď človek koná dobro, nemyslí na odmenu, na protihodnotu, na uznanie. Len sa rozdáva a nevníma čas. My ho teraz na chvíľočku zastavíme, pretože je čas povedať to prosté slovíčko ĎAKUJEM.
   Nenájdeme odvetvie, kde by ste nezanechali svoju viditeľnú stopu – vysoko odbornú, ale ľudskú, ktorá si nachádza svojich nasledovníkov, žiakov. Lebo je z čoho a od koho sa učiť! Ten, kto koná v mene lásky a ľudskosti, rozochvieva jemné struny dobra všade dookola. Táto nežná struna sa chveje aj v tomto čase a na tomto mieste. A verím, že sa bude chvieť aj naďalej a rozochvievať vždy ďalších a ďalších.
   Dovoľte mi, vážení laureáti, aby som sa vám v mene obyvateľov nášho mesta, v mene mestského zastupiteľstva aj v mene svojom poďakoval za vašu aktívnu a tvorivú činnosť ako i za zásluhy, ktorými ste sa pričinili o rozvoj a šírenie dobrého mena nášho mesta v spoločnosti.
   Prajem vám najmä pevné zdravie, veľa optimizmu, chuť do ďalšej práce a radosť zo všetkého, čo vás obklopuje.    Ešte raz, srdečná vďaka za všetko, čo ste urobili pre Vranov, veď Vranov i vďaka vám, kráča priamou cestou.
"
   Ocenení sa po prečítaní svojho mena a stručnej charakteristiky prišli podpísať do pamätnej knihy mesta a prevziať ocenenie z rúk primátora mesta pána.
   Všetkým, ktorí si prevzali ocenenia – čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou, Cenu primátora mesta Vranov nad Topľou a Cenu mesta Vranov nad Topľou, spríjemnili slávnostné chvíle účinkujúci: FS Lipovec, KMZ Societas Cantica, Marek Pinkoš, Katarína Lehončáková, Lea Tomašiková, Viera Nemčíková, René Pešta, Vranovskí heligonkári, TS Varanovia. Podujatie moderovala Viera Machková a Katarína Feníková.

Primátor mesta udelil čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou:

1. Holpová Martina
za založenie a vedenie Tanečného súboru Varanovia spojené s úspešnou reprezentáciou mesta doma a vo svete
2. Ivanecký Rastislav OSPPE
za šírenie kresťanskej viery a rozvoj duchovného života náboženskými a kultúrno-spoločenskými aktivitami pre deti a mládež mesta
3. Ing. Kavuličová Viera
za úspešnú realizáciu projektu „Vranov – pitná voda a odkanalizovanie v povodí rieky Topľa“ a za rekonštrukciu kanalizačnej a vodovodnej siete na území mesta
4. Kentoš Ján
za rozvoj futbalu a trénerskú činnosť v mládežníckych kolektívoch Mestského futbalového klubu
5. Kočiš Ján
za rozvoj gastronómie na území mesta a odborný výcvik študentov Strednej odbornej školy Vranov nad Topľou
6. Mgr. Kolcun Jaroslav
za podiel na rozvoji atletiky v meste a úspešnú reprezentáciu v mládežníckych a seniorských kategóriách jeho zverencov
7. MVDr. Kostovčík Dušan
za dlhoročné organizovanie, riadenie, poskytovanie veterinárnej a potravinovej starostlivosti obyvateľom mesta a okresu a angažovanosť v rozvoji poľovníctva v okrese Vranov nad Topľou
8. Krajňák Milan
za vznik chránenej dielne Roma Art Čičava a cieľavedomú umeleckú výrobu originálnych rezbárskych výrobkov z dreva s rómskou komunitou
9. Lacková Helena
za celoživotnú činnosť v spoločenských organizáciách a aktivity pri organizovaní kultúrno-spoločenského života v Zariadení pre seniorov Vranov nad Topľou
10. Štamborská Mária
za dlhoročné kvalitné poskytovanie kaderníckych služieb a úspešnú reprezentáciu mesta a krajiny v odbore účesovej tvorby

11. Detský folklórny súbor Ďatelinka pri ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou
za zachovávanie ľudových tradícií a cieľavedomé vedenie detí a mládeže k folklóru spojené s jeho úspešnou reprezentáciou mesta
12. MTH REMONT, s. r. o. Vranov nad Topľou
za rozvoj unikátnej strojárenskej výroby a 20-ročné udržiavanie zamestnanosti v meste
13. Región Vranov občianske združenie
za úspešné organizovanie Plesu Vranovčanov a finančno-materiálnu pomoc neziskovým, charitatívnym, kultúrnym organizáciám a školám na území mesta
14. Slovenský rybársky zväz Miestna organizácia Vranov nad Topľou
za rozvoj a zveľaďovanie rybárstva a za dosiahnuté výsledky v oblasti športového rybárstva spojené s jeho úspešnou reprezentáciou mesta

Primátor mesta udelil Cenu primátora mesta Vranov nad Topľou:

1. Mgr. Butkovský Pavol
za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu v prospech rozvoja základného školstva v meste Vranov nad Topľou
2. JUDr. Čepeňová Božena
za dlhoročnú dobrovoľnú prácu v prospech Slovenského Červeného kríža a pomoc pri realizácii jeho úloh v meste i okrese Vranov nad Topľou
3. PhDr. Čupil Slavko
za prezenáciu mesta Vranov nad Topľou vo výtvajrej tvorbe a úspešnú reprezentáciu v zahraničí formou autorských výstav
4. Ing. Hajduk Juraj
za dlhoročnú prácu v oblasti verejných financií a osobný prínos pri vzniku a rozvoji šachu v meste Vranov nad Topľou
5. Ing. Ivanov Ján
za osobný prínos a angažovanosť v rozvoji činnosti pre organizácie zdravotne postihnutých občanov mesta a okresu
6. JUDr. Kaščák Bartolomej
za celoživotnú prácu advokáta, výchovu mladých právnikov a jeho osobný prínos pri zvyšovaní právneho vedomia obyvateľov mesta a okresu
7. Mgr. Lengvarský Ján
za celoživotné pedagogické úspechy, rozvoj športu a telesnej masovej kultúry v meste
8. Ing. Strmeň Martin
za dlhoročné pôsobenie v oblasti lesného hospodárstva v meste a okrese Vranov nad Topľou, za materiálno-technickú a odbornú pomoc pri výstavbe lesoparku a náučných chodníkov v okolí mesta Vranov nad Topľou
9. Mgr. Višňovská Janka i. m.
za rozvoj kultúry v meste Vranov nad Topľou a úspešné vedenie Gréckokatolíckeho chrámového zboru bl. Petra Pavla Gojdiča
10. MUDr. Zahorjan Štefan
za výrazný podiel pri obnove historických hodnôt, najmä Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou-Čemerné a rozvoj kresťanskej kultúry
11. Detský domov Vranov nad Topľou
za dlhoročnú náhradnú ústavnú starostlivosť pre deti z neúplných rodín a úspešné zverenie detí do rodinnej starostlivosti v profesionálnych rodinách
12. Gréckokato­lícka farnosť sv. pátra Pia Vranov nad Topľou – Juh
za rozvoj duchovného života a podiel na vybudovaní gréckokatolíckeho Chrámu sv. pátra Pia Vranov nad Topľou-Juh
13. Vranovskí heligonkári (Bartolomej Bak, Dušan Boroš, Ján Hurný, Vladimír Kováč, Juraj Kuruc)
za zachovávanie ľudových tradícií, obnovu hry na heligónke a šírenie dobrého mena mesta Vranov nad Topľou

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 220/2014 zo dňa 30.10. 2014 schválilo udelenie Ceny mesta Vranov nad Topľou:

1. Mgr. Gallo Slavomír za dlhoročné šírenie kresťanských hodnôt a duchovné aktivity pri zabezpečovaní ekumenických podujatí pre mládež a dospelých na území mesta Vranov nad Topľou

2. MUDr. Hlivák Miroslav za celoživotnú prácu lekára a primára chirurgického oddelenia Vranovskej nemocnice a jeho osobný prínos pri organizovaní, riadení, zavádzaní nových liečebných metód a poskytovaní chirurgickej zdravotníckej starostlivosti pacientom mesta i okresu Vranov nad Topľou.

3. Mgr. Kuba Jozef za celoživotnú prácu novinára a osobný prínos v oblasti propagácie a informovanosti občanov mesta a okresu Vranov nad Topľou a dlhoročné vedenie mestskej kroniky.

« späť

Verejné uznania mesta 2014 Verejné uznania mesta 2014
aktualizácia: 18.12.2014 | počet zobrazení: 6921

Počet návštev od 21.02.2008: 2814737
Počet návštev dnes: 142
fb