« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Slávnostné prijatie predstaviteľov cirkvi

Slávnostné prijatie predstaviteľov cirkvi

Slávnostné prijatie predstaviteľov cirkvi V rámci Slávnostnej ordinácie novokňazov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania primátor mesta Ján Ragan spolu s predsedom PSK Petrom Chudíkom dňa 27. 7. 2013 slávnostne privítali predstaviteľov predsedníctva tejto cirkvi : Dôstojného pána generálneho biskupa PhDr. Miloša Klátika, PhD., dôstojného pána dozorcu MUDr. Imricha Lukáča, Csc., dôstojného pána biskupa Mgr. Milana Krivdu, dôstojného pána dozorcu PaedDr. Vladimíra Daniša, dôstojného pána biskupa Mgr. Slavomíra Sabola, dôstojného pána dozorcu Ing. Jána Brozmana, vznešeného pána Mgr. Jána Velebíra, vznešeného pána dozorcu JUDr. Juraja Gállu a Mgr. Ľubomíra Bartka, PhD. Počas uvítania primátor predstaviteľom ECAV poďakoval za to, že občania mesta Vranov nad Topľou mali tú česť a mohli byť súčasťou slávnosti Ordinácia novokňazov. V diskusii primátor mesta Ján Ragan hosťom predstavil naše mesto, jeho históriu a okolie. Pripomenul, že naše mesto veľmi úzko spolupracuje so všetkými cirkvami, ktoré sídlia v našom meste. V závere predstaviteľom cirkvi poďakoval za ich prácu či už s deťmi, mládežou a rodinami.

« späť

Slávnostné prijatie predstaviteľov cirkvi Slávnostné prijatie predstaviteľov cirkvi
aktualizácia: 30.07.2013 | počet zobrazení: 14760

Počet návštev od 21.02.2008: 3368293
Počet návštev dnes: 228
fb