Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Nedeľa 26.05.2019
aktuálne o 11:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 22°C
predpoveď na zajtra
Slne?no, mo?nos? b?rky
cez deň 23°C / v noci 11°C

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Seminár spoločnosti Plasma Energy s.r.o.

Seminár spoločnosti Plasma Energy s.r.o.

Seminár spoločnosti Plasma Energy s.r.o.   Spoločnosť Plasma Energy s.r.o. v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou dňa 12. 3. 2015 zorganizovala odborný seminár zameraný na predstavenie a vysvetlenie podnikateľského zámeru v priemyselnom parku Ferovo.
   Ten je postavený na zhodnocovaní prevažne separovaného elektroodpadu s využitím technológie plazmového splyňovania. Technológia spracovania odpadov v plazmovom reaktore je založená na tepelnom rozklade jednotlivých odpadových materiálov. V plazmovom reaktore sa vložený materiál bude rozkladať v prostredí vysokej teploty bez prístupu vzduchu. Takto bude možné rozložiť akýkoľvek materiál na základné molekuly. Plazmový generátor za pomoci elektrického oblúka pri teplotách nad 4 000°C vytvorí ionizovaný plyn (štvrté skupenstvo hmoty), v ktorom dochádza k rozkladu organických a k roztaveniu anorganických zložiek. Pri takejto teplote vznikajú tri zložky materiálov – kovová zliatina, syntézny plyn a keramicko-kovová troska. Kovové odliatky a keramicko-kovová troska sú určené na ďalšie spracovanie a syntézny plyn sa po prečistení zhodnotí na elektrickú energiu.

   V procese spracovania elektroodpadu v plazmovom reaktore nedochádza k horeniu a preto sa v žiadnom prípade (ani z laického ani odborného pohľadu) nedá hovoriť o spaľovaní alebo dokonca o spaľovni.

   Jediným zdrojom zaťažujúcim ovzdušie bude výfuk z kogeneračnej jednotky, ktorá bude vyrábať elektrickú energiu z prečisteného syntézneho plynu (produkt plazmového splyňovania). Laboratórnymi testami overenými na obdobných prevádzkach v Poľsku či Českej republike je dokázané že prevádzka takéhoto typu má emisie nižšie ako spaľovanie zemného plynu. Emisie prevádzky plánovanej v priemyselnom parku Ferovo (pri 24 hodinovej prevádzke) sa dajú porovnať s emisiami cca 60 domácností vykurujúcich celoročne zemným plynom.
   Technologický celok bude konštruovaný tak, že môže fungovať na jednu, dve a v ojedinelých prípadoch tri 8 hodinové pracovné zmeny (závisieť to bude od dostupnosti suroviny) s možnosťou na jeden deň (napr. v nedeľu) odstaviť prevádzku úplne. V prípade dlhodobejšej prestávky napr. počas sviatkov resp. počas servisných opráv je uvedenie technologického celku do plnej prevádzky otázkou niekoľkých hodín. V prípade kratšej odstávky (napríklad 1 deň) je to do 2 hodín.

   V Bardejove má prevádzka spoločnosti Eko Tree, s.r.o., s rovnakou technológiou (kapacitne 4 x väčšia ako plánovaná v priemyselnom parku Ferovo) právoplatne vydané stavebné povolenie a začína sa s prípravou hál pre inštaláciu samotnej technológie. Podľa informácii od samotného dodávateľa technológie je dostavba a spustenie skúšobnej prevádzky naplánované na koniec roka 2015 resp. začiatok roka 2016.

   Technológia s využitím plazmy je odporúčaná usmerneniami európskej komisie ako vhodná na zhodnocovanie odpadov. 

« späť

Vizualizácia haly Vizualizácia haly
« predchádzajúci Vizualizácia haly Vizualizácia haly Vizualizácia haly Vizualizácia haly nasledujúci »
aktualizácia: 18.03.2015 | počet zobrazení: 8074

Počet návštev od 21.02.2008: 2913223
Počet návštev dnes: 420
fb