« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ

Existuje mnoho jednoduchých ľudí,
ktorí nie sú známi po celom svete,
a predsa sú ich skutky neobyčajné.
Dávajú a pomáhajú iným…
Navonok títo ľudia nie sú ničím neobyčajní,
ale ich sila sa skrýva v ich vnútri.
Sú to ľudia, ktorí nemajú prázdnu dušu
a v ich srdci sa nájde miesto aj pre iných…

„Byť človekom je krásne, jedinečné a úžasné. Avšak najkrajšie a najúžasnejšie je byť pritom všetkom aj uznaným a za svoj prínos a vytvorené hodnoty oceneným človekom.“

Týmito slovami sa v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou začalo 16. októbra v podvečerných hodinách slávnostné odovzdávanie ocenení – verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou vzácnym, obetavým ľuďom – našim spoluobčanom – ako výraz veľkej vďaky a uznania, ktorí za svoje príkladné životné postoje a činy hodné nasledovania boli navrhnutí na verejné ocenenie.

K laureátom sa prihovoril primátor mesta Ing. Ján Ragan, ktorý o.i. povedal: „Aj v našom meste žije veľa vzácnych ľudí. Denne sa s nimi stretávame, rozprávame sa, tešíme sa s nimi a vôbec si neuvedomujeme výnimočnosť tých, ktorých krédom sa stala láska k práci, k ľuďom a k životu. Svojou odbornosťou, zanietenosťou a ľudskosťou odovzdávali a odovzdávajú veľké posolstvo, spríjemňujú dni všedné i sviatočné, šíria okolo seba pokoj a lásku. Možno až z prílišnej skromnosti neradi rozprávajú o svojich úspechoch. Hovoria však za nich výsledky v oblasti spoločenskej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej, či športovej a vzbudzujú patričný „rešpekt“ i obdiv najbližšieho okolia.

Vážení laureáti, vaša každodenná práca a snaženie smerovali k tomu, aby sa naše mesto rozvíjalo a šírilo dobré meno. Ste tu pre tých, čo tu boli, pre tých, čo sú, ale aj pre tých, čo ešte prídu. Dovoľte mi, aby som sa vám v mene svojom i v mene mestského zastupiteľstva poďakoval za všetko doposiaľ vynaložené úsilie a úspechy, ktoré ste dosiahli. Ďakujeme vám za to, že myslíte a konáte v prospech občanov a mesta.“

Laureáti sa po prečítaní svojho mena a stručnej charakteristiky prišli podpísať do pamätnej knihy mesta a prevziať ocenenie z rúk primátora mesta.

K prítomným sa prihovoril pán Stanislav Obický, ktorý sa stal v poradí druhým čestným občanom mesta Vranov nad Topľou za zásluhy o kultúrny a sociálny rozvoj mesta Vranov nad Topľou, dlhoročnú materiálnu podporu činnosti reprezentantov kultúry, spoločenských organizácií, mládeže i seniorov a občianskych združení pôsobiacich na území mesta a za ocenených sa poďakoval umelecký vedúci a choreograf FS Vranovčan Mgr. Peter Kocák, ktorý za súbor pri príležitosti 45. výročia vzniku súboru prevzal Cenu mesta Vranov nad Topľou.

Všetkým, ktorí si prevzali ocenenia – čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou, Cenu primátora mesta Vranov nad Topľou, Cenu mesta Vranov nad Topľou a Čestné občianstvo mesta Vranov nad Topľou, spríjemnili slávnostné chvíle účinkujúci: duo Dolce suono – Mária Pavolková a Ľudmila Vardžíková, Katka Košalková, akordeónové kvarteto žiakov ZUŠ, Alexandra Janová, Katarína Lehončáková, Marta Tokarčíková, harmonikár Juraj Kuruc a FS Vranovčan. Podujatie moderovala Viera Machková.

Milá slávnosť venovaná oslave človečenstva a ľudskosti, ktorá príjemne povýšila inak obyčajný deň na deň nevšedný, nezabudnuteľný a inšpirujúci bola ukončená čašou vína, na ktorú všetkých prítomných pozval primátor mesta Ing. Ján Ragan.

Zoznam ocenených:

Čestné občianstvo mesta Vranov nad Topľou

Stanislav Obický

za zásluhy o kultúrny a sociálny rozvoj mesta Vranov nad Topľou, dlhoročnú materiálnu podporu činnosti reprezentantov kultúry, spoločenských organizácií, mládeže i seniorov a občianskych združení pôsobiacich na území mesta

Cena mesta Vranov nad Topľou

Folklórny súbor Vranovčan

za významný prínos pre rozvoj kultúry, zachovávanie folklórneho bohatstva a mimoriadne úspešnú reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou doma i v zahraničí pri príležitosti 45. výročia vzniku súboru

Cena primátora mesta Vranov nad Topľou

MUDr. Juraj Čupka

za rozvoj zdravotníctva v okrese Vranov nad Topľou a dlhoročnú starostlivosť o pacientov mesta i okresu pri vyšetrení, diagnostike a liečbe pľúcnych chorôb a tuberkulózy

Ján Drozd

za rozvoj a udržanie zamestnanosti v meste Vranov nad Topľou, finančnú podporu športových a kultúrnych podujatí v meste Vranov nad Topľou

Mária Hrinková

za celoživotné výtvarné a estetické vedenie mladej generácie k umeniu

Miroslav a Anna Jenčovci

za vyhľadávanie, uchovávanie, tvorbu tradičných ľudových odevov nášho regiónu a úspešné vedenie mládeže k folklórnym tradíciám

Mgr. Vincent Joščák

za osobný podiel na rozvoji stredného školstva v meste i okrese Vranov nad Topľou

Zuzana Kónyová

za dlhoročnú úspešnú interpretáciu a šírenie ľudovej piesne doma i v zahraničí

Vilma Krauspeová

za dlhoročné úspešné vedenie mládeže k zborovému spevu a organizovanie festivalu Vranovské zborové slávnosti

MVDr. Viera Kulichová

za výnimočný tvorivý prístup v činnosti Materského centra Slniečko Vranov nad Topľou

Peter Lengvarský ml.

za dosiahnuté výsledky v športovom odvetví kynológie a úspešnú reprezentáciu doma i v zahraničí

Peter Petrík st.

za dosiahnuté výsledky vo volejbale a trénerskú činnosť s mládežou v Mestskom športovom klube Vranov nad Topľou

Občianske združenie Narcis Vranov nad Topľou

za aktívne a úspešné organizovanie podujatí podporujúcich a propagujúcich zdravý životný štýl

Rímsko-katolícky farský úrad Vranov nad Topľou – Čemerné

za rozvoj duchovného života, prínos v pastorácii mládeže a podiel na vybudovaní nového kostola v mestskej časti Čemerné

Čestné uznanie mesta Vranov nad Topľou

Mária Artimová

za obetavé organizovanie aktivít a podujatí pre seniorov v mestskej časti Čemerné

Martin Gajdoš

za dosiahnuté úspechy v športovej oblasti boxu doma i v zahraničí

Ing. Eduard Hrubovský

za osobný podiel a úsilie vynaložené pri výstavbe rímskokatolíckeho kostola v mestskej časti Čemerné

Ing. Alfonz Kobielsky

za osobný prínos v rozvoji cezhraničnej spolupráce a úspešnú digitalizáciu vranovského kina

MUDr. Stanislav Ungrády

za šírenie dobrého mena mesta Vranov nad Topľou doma i v zahraničí

Agromix s.r.o. Sedliská

za poskytovanie kvalitných služieb v oblasti zdravej výživy

Augustín Stürzer Bagetka Vranov nad Topľou

za poskytovanie kvalitných služieb v oblasti rýchleho občerstvenia

Spevácka skupina Ružička

za napĺňanie voľnočasových aktivít seniorov mesta kultúrnou činnosťou

« späť

Verejné uznania mesta Vranov nad Topľou Verejné uznania mesta Vranov nad Topľou
« predchádzajúci Verejné uznania mesta Vranov nad Topľou SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE VEREJNÝCH UZNANÍ
aktualizácia: 28.10.2013 | počet zobrazení: 23774

Počet návštev od 21.02.2008: 3418236
Počet návštev dnes: 1364
fb