« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Rokovanie k metodike k návrhu ročných priorít akčného plánu

Rokovanie k metodike k návrhu ročných priorít akčného plánu

Štvrtok 6. septembra 2018 sa v zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou konalo pracovné stretnutie k zverejnenej výzve Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, za účelom realizácie opatrení schváleného akčného plánu.
Zástupcovia Centra podpory regionálneho rozvoja vo Vranove nad Topľou prizvali na stretnutie zástupcov obcí i podnikateľských subjektov. Za prítomnosti primátora mesta Jána Ragana, prednostu mestského úradu Imricha Kónyu a prednostu okresného úradu Andreja Krišandu prebiehalo rokovanie k metodike návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu pre rok 2019. Odznel obsah a náležitosti návrhu ročných priorít, spôsob výberu aktivít, spôsob predkladania a posudzovania projektov, ako aj postup predloženia návrhu Rade pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov, či jeho aktualizácia. Obšírne bol odprezentovaný nový formulár žiadosti o regionálny príspevok, ktorý je nutné vyplniť aj v prípade záujmu o poskytnutie a čerpanie príspevku ešte v prebiehajúcom roku 2018.
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky a v súvislosti s realizáciou aktivít podľa schváleného Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou.
Centrum podpory regionálneho rozvoja, Mestský úrad vo Vranove nad Topľou

« späť

aktualizácia: 06.09.2018 | počet zobrazení: 993

Počet návštev od 21.02.2008: 3418216
Počet návštev dnes: 1344
fb