« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Rekonštrukcia Futbalového ihriska na Rodinnej oblasti

Rekonštrukcia Futbalového ihriska na Rodinnej oblasti

Odovzdaním staveniska mesto Vranov nad Topľou začalo s realizáciou rekonštrukčných prác na objektoch Futbalového ihriska na Rodinnej oblasti. V rámci stavebných úprav v stavebnom objekte šatne je naplánovaná demontáž a montáž nových podláh, odstránenie keramických obkladov, výmena okien a dverí, demontáž drevených obkladov stropov, stien a elektrických ohrievačov vody. Naplánované je aj osadenie nových elektrických rozvodov, nového NN rozvádzača, rozvod zásuvkovej, ostatnej elektroinštalácie a elektrickej inštalácie pre technické zariadenia (ÚK, ZTI), ochrana proti prepätiam, ochrana pred zásahom blesku a ochrana pred úrazom elektrického prúdu. Zároveň budú namontované nové zariaďovacie predmety vrátane rozvodov vody a splaškovej kanalizácie, zrealizované budú maľby stien, stropov v interiéry a exteriéry, nátery oceľových zárubní a strešnej konštrukcie. V rámci prác bude opravený betónový múrik , ktorý oddeľuje tribúnu od ihriska a doplnená zemina s urovnaním pozdĺž ihriska v priestore bývalej bežeckej dráhy. Súčasťou rekonštrukčných prác je oprava studne a osadenie akumulačnej nádrže na zachytávanie vody.

Rekonštrukcia ihriska je prefinancovaná z finančných prostriedkov štátu vyčlenených v rámci akčného plánu vo výške 150 000 eur.

« späť

« predchádzajúci nasledujúci »
aktualizácia: 21.01.2019 | počet zobrazení: 1424

Počet návštev od 21.02.2008: 3418184
Počet návštev dnes: 1312
fb