« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Reakcia na článok uverejnený dňa 22. 1. 2018 vo Vranovských novinách č. 3.

Reakcia na článok uverejnený dňa 22. 1. 2018 vo Vranovských novinách č. 3.

Uplynulý pondelok vo Vranovských novinách č. 3 pod označením „poznámka“ bol na strane 3 uverejnený článok s názvom „Tajné stretnutie vedenia mesta a EEI: Prebehlo za zatvorenými dverami“.

V článku redaktorka novín uvádza, že vedenie mesta sa stretlo so zástupcami spoločnosti EEI za zatvorenými dverami. No akosi pozabudla uviesť, že toto neverejné technické stretnutie sa uskutočnilo na základe požiadavky parkovacej spoločnosti, ktorá ho aj zorganizovala a na ktorú sa pani redaktorka mala v prvom rade obrátiť.

Čo sa týka informovania o tomto neverejnom technickom stretnutí, mesto následne poskytlo informácie na základe otázok. Tieto informácie boli uverejnené iným printovým médiom, ktoré si tieto informácie vyžiadalo. Mesto poskytuje informácie každému médiu, ak o nich požiada.

Ďalej redaktorka uvádza, že mesto neinformuje o pripravovaných podujatiach. Pozvánky sú pravidelne zverejňované webovom sídle mesta – www.vranov.sk, ako aj na sociálnej sieti. Zverejnené sú aj v informačnom letáku, ktorý vydáva Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou, na weboch elektronických médií, ako aj v printových novinách.

« späť

aktualizácia: 27.02.2018 | počet zobrazení: 1228

Počet návštev od 21.02.2008: 3330837
Počet návštev dnes: 619
fb