« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Primátor slávnostne prijal otca Leandra

Primátor slávnostne prijal otca Leandra

Dňa 11. januára primátor mesta Ján Ragan slávnostne prijal pátra Tadeusza Pietrasa o. Leandera, ktorý 5. januára oslávil krásne životné jubileum – osemdesiatiny. Počas tejto slávnostnej chvíle mu primátor mesta poďakoval za dlhé roky pôsobenia v našom meste, počas ktorých významne prispel k formovaniu duchovného života rímskokatolíckych veriacich, ale aj k formovaniu celkového duchovného života občanov nášho mesta. Zároveň otcovi Leandrovi zaželal veľa zdravia, Božej milosti, veľa energie a síl do ďalšieho pôsobenia v našom meste. V závere tejto slávnostnej udalosti sa otec Leander podpísal do pamätnej knihy mesta.

Páter Tadeusz Pietras o. Leander sa narodil 5.1.1936 v Pi­otrkove Trybunalskom. Za kňaza bol vysvätený v r. 1958 na Jasnej Hore. Od 1.9.1990 pôsobí vo farnosti Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou ako kaplán, od júla 1992 do 27.7.2002 ako farár tejto farnosti a prior rehoľnej komunity. V súčasnosti je opäť kaplánom vo farnosti. Dvanásť rokov bol externým prednášateľom na Katedre dogmatickej a morálnej teológie na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte PU v Prešove. Koncom deväťdesiatych rokov zabezpečil reštaurovanie a konzervovanie milostivého obrazu Panny Márie, vzácnej kultúrnej pamiatky, nachádzajúcej sa v bazilike Panny Márie. Vďaka nemu verejnosť pozná obsah novoobjavenej pamätnej tabule (epitafu) v našom chráme. Je známy aj tým, že priebežne publikoval v odborných teologických periodikách nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku. Je autorom knihy Pútnický farský Kostol Narodenia Panny Márie a kláštor pavlínov vo Vranove nad Topľou, publikácie s cenným historicko-informačným aj duchovným obsahom. Okrem bohosloveckých štúdií už ako kňaz absolvoval aj vysokoškolské štúdium knihovedy a má tiež odborné hudobné vzdelanie. Osobitné poďakovanie mu patrí za to, že mu (spolu s vtedajším priorom Martinom Lehončákom) veľmi záležalo na tom, aby naša najcennejšia pamiatka – chrám Narodenia Panny Márie bol pozdvihnutý do hodnosti baziliky, čo sa na základe rozhodnutia Sv. Otca pápeža Benedikta XVI. stalo, a 6.9.2008 bol náš chrám za účasti kardinála Tomka, metropolitu košickej arcidiecézy Alojza Tkáča a ďalších vzácnych hostí vyhlásený za baziliku minor. O. Leander vykonal tú najpoctivejšiu archivársku a mravenčiu prácu, aby boli splnené všetky požiadavky na toto vyhlásenie. Laureát Ceny mesta Vranov nad Topľou (2007 – za spracovanie knižnej publikácie o kostole Panny Márie a kláštora pavlínov vo Vranove a za šírenie kresťanských hodnôt na území nášho mesta). Za dar kňazského povolania sa poďakoval svätou omšou 12. júla 2008 v chráme Narodenia Panny Márie, v ktorom sa zlaté kňazské jubileum neslávilo viac než 100 rokov.

« späť

« predchádzajúci nasledujúci »
aktualizácia: 01.03.2016 | počet zobrazení: 7297

Počet návštev od 21.02.2008: 3361316
Počet návštev dnes: 68
fb