« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Primátor slávnostne prijal jubilanta Štefana Orola

Primátor slávnostne prijal jubilanta Štefana Orola

prijatie štefan orolV stredu 9. 9. 2020 primátor mesta Ján Ragan slávnostne prijal jubilujúceho občana Štefana Orola, ktorý sa v uplynulých dňoch dožil 80-tich rokov života. „Milý náš JUBILANT, dovoľ mi osobne Ti zablahoželať v mene mojom, v mene vedenia Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, k Tvojmu životnému jubileu. V oblasti školstva si urobil kus dobrej práce, a to nielen pre toto mesto, ale aj pre celý okres. V tejto oblasti si veľkou autoritou pre všetkých nás, pre svojich kolegov, obyvateľov nášho mesta a okresu a za toto Ti patrí veľká vďaka. Preto prijmy aj toto slávnostné stretnutie ako prejav VĎAKY za tvoje celoživotné pôsobenie v oblasti školstva v našom meste a okrese. Zároveň mi dovoľ zaželať Ti veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a veľa Božieho požehnania,“ povedal primátor mesta Ján Ragan.

PaedDr. Štefan Orol sa narodil 16. 08. v Slanci, okres Košice – vidiek. Po skončení vysokoškolského štúdia dostal umiestnenku do Hermanoviec nad Topľou. Neskôr po návrate zo základnej vojenskej služby pôsobil ako učiteľ najskôr v Kapušanoch pri Prešove, neskôr v Bystrom, kde sa po 2 rokoch stal zástupcom riaditeľa školy. Od roku 1970 zastával funkciu školského inšpektora, neskôr funkciu ako vedúceho odboru školstva na Okresnom úrade vo Vranove nad Topľou. V profesijnom živote pôsobil aj ako vychovávateľ detskom domove.
Od 1. 7. 2002 Štefan Orol začal vykonávať funkciu referenta odboru školstva na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou. V roku 2010 odišiel do dôchodku. V súčasnosti pôsobí ako prísediaci na Okresnom súde vo Vranove nad Topľou, zaujíma sa o dianie v športe, kultúre a robí si pravidelný monitoring tlače. Samozrejme svoj voľný čas venuje rodine, priateľom, záhrade a krížovkám.

« späť

« predchádzajúci nasledujúci »
aktualizácia: 23.09.2020 | počet zobrazení: 534

Počet návštev od 21.02.2008: 3415369
Počet návštev dnes: 945
fb