Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Sobota 23.03.2019
aktuálne o 20:01
Jasno
teplota 8°C
predpoveď na zajtra
Mal? obla?nos?
cez deň 17°C / v noci 5°C

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2018

Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 2018

Mestské zastupiteľstvo na svojom dnešnom zasadnutí (29. 11. 2017) schválilo návrh rozpočtu mesta na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti. Celkové príjmy a výdavky mesta pre rok 2018 sú vo výške 21 340 tisíc eur.
Dôležitejším prvkom rozpočtu je navýšenie finančných prostriedkov na rozvojové programy mesta, a to na projekt rekonštrukcie centra mesta – 3. etapa a na výstavbu Domu ľudových tradícií v Čemernom celkovo vo výške viac ako 1 milión eur, na spolufinancovanie projektov na základe vyhlásených výziev a na spolufinancovanie rozvojových programov mesto o 231 tisíc eur.
V rozpočte sú naplánované finančné prostriedky aj ďalšie investičné projekty, a to na opravu havarijného stavu obradnej siene, na cintorínske a pohrebné služby (dokončenie oplotenia cintorína na Dlhej ulici a Tehelnej ulici, na prípravu hrobových miest cintoríny na Dlhej ulici a Cintorínskej ulici, na opravu chodníkov a výmenu okien na cintoríne na Dlhej ulici), na renováciu povrchu pretlakovej športovej haly pri Základnej škole Juh, na výmenu kotolne na Základnej škole Lúčna, na kompletizáciu vybavenia kotolne a na zateplenie budovy telocvične na Základnej škole Kukučínova a na opravu strechy Centra voľného času vo Vranove nad Topľou, a to v celkovej výške 385 tisíc eur. Na rozšírenie verejného osvetlenia je vyčlenených 10 tisíc eur, 65 tisíc eur je určených na obstaranie techniky na zabezpečenie letnej a zimnej údržby, na opravu detských ihrísk a športovísk 15 tisíc eur a na doplnenie a výstavbu detských ihrísk a športovísk je vyčlenených 15 tisíc eur.
Zároveň v rozpočte je vyčlenených 20 tisíc eur na podporu charitatívnych, sociálnych a humanitárnych aktivít v meste. O tento príspevok budú môcť požiadať charitatívne organizácie pôsobiace na území mesta Vranov nad Topľou. Aj v roku 2018 mesto podporí svojpomocné aktivity občanov, a to sumou 20 tisíc eur. Tieto finančné prostriedky budú rozdelené pomerne podľa počtu obyvateľov jednotlivých miestnych častí. Môžu byť využité na nákup materiálu, ktorý využijú na svojpomocnú úpravu prostredia, v ktorom žijú. Tento druh výdavku predstavuje participáciu občanov na realizácii výdavkov rozpočtu mesta. Už tradične v rozpočte pre rok 2018 sú vyčlenené finančné prostriedky na opravu peších, miestnych komunikácií a spevnených plôch na území mesta, a to vo výške 235 tisíc eur a finančné prostriedky na dotácie pre Mestský športový klub a pre Mestský futbalový klub, a.s., vo výške 212 tisíc eur a na prevádzkové náklady zimného štadióna 150 tisíc eur.

Aj naďalej hlavnou prioritou mesta je čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ. Pri spracovávaní a predkladaní projektov sa bude mesto zameriavať na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu znižovanie energetickej náročnosti budov vo vlastníctve mesta (materské školy, obradná sieň), na realizáciu projektov v sociálnej oblasti, v oblasti cezhraničnej spolupráce, školstva, kultúry, športu, ochrany bezpečnosti a majetku občanov mesta. Mesto svoje priority prispôsobí termínom a obsahu jednotlivých vyhlásených výziev.

« späť

aktualizácia: 14.02.2018 | počet zobrazení: 881

Počet návštev od 21.02.2008: 2862410
Počet návštev dnes: 34
fb