Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Pondelok 18.03.2019
aktuálne o 14:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 7°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne zamra?en?, ob?asn? d???
cez deň 9°C / v noci 4°C

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2016/2017

Plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2016/2017

Novela školského zákona z júna 2016 priniesla zmenu v zápise detí do prvého ročníka. V súlade s platnou legislatívou na úseku školstva sa zápis detí do prvého ročníka základnych škôl koná od 01. apríla do 30. apríla. Zriaďovateľ, ktorým je obec, určí miesto a čas všeobecne záväzným nariadením. Organizačne a odborne zabezpečí riaditeľ školy. O prijatí žiaka na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna , ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.
Legislatíva k zápisu detí: 

  • zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých

    zákonov;

  • §19, §20, §23, §24, §25 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení

    niektorých zákonov

  • vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole;
  • (VZN) Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – VZN č. 153/2015


Viac informácií nájdete na stránke mesta v časti: Školy a vzdelávanie – Základné školy

PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúca oddelenia školstva

« späť

aktualizácia: 02.05.2016 | počet zobrazení: 2263

Počet návštev od 21.02.2008: 2857829
Počet návštev dnes: 724
fb