Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Utorok 26.03.2019
aktuálne o 17:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 5°C
predpoveď na zajtra
Mal? obla?nos?
cez deň 10°C / v noci 1°C

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto získalo finančné prostriedky na skvalitnenie vybavenia 4 základných škôl

Mesto získalo finančné prostriedky na skvalitnenie vybavenia 4 základných škôl

Mesto Vranov nad Topľou získalo nenávratný finančný príspevok na zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školskej knižnice a odborných učební pre 4 základné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Hlavným cieľom schválených projektov je zlepšiť kľúčové kompetencie a výsledky v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podporiť prírodovedné zameranie žiakov, prepojiť teoretické a praktické vzdelávanie s potrebami trhu práce a zlepšiť technické vybavenie IKT učební.

Zefektívnenie vyučovacieho procesu v prírodovedných predmetoch prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne fyziky a chémie, prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce prostredníctvom polytechnickej učebne a zlepšenie IKT učebne bude zrealizované v Základnej škole na Bernolákovej ulici. Celkovo na zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov tejto školy bolo schválených 161 680,39 €, výška schváleného nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP) je 137 428, 33 €. Spolufinancovanie mesta je vo výške 5%, a to 24 252,06 €.

Projekt zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov bol schválený aj pre Základnú školu Lúčna. Schválené finančné prostriedky vo výške 115 544,22 € (výška schváleného NFP je 98 212,59 €, spolufinancovanie mesta je vo výške 5%, a to 17 331,63 €) škola využije na zefektívnenie vyučovacieho procesu v prírodovedných predmetoch prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne biológie, na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na škole s potrebami trhu práce prostredníctvom obstarania polytechnickej učebne a na zlepšenie technického vybavenia IKT učebne.

Schválené finančné prostriedky, a to vo výške 159 258,86 € (výška schváleného NFP je 135 370,03 €, spolufinancovanie mesta vo výške 5%, a to 23 888,83 €) boli aj pre Základnú školu Sídlisko II, a to na zvyšovanie jazykových znalostí prostredníctvom obstarania jazykovej učebne, na podporu prírodovedného zamerania žiakov prostredníctvom obstarania prírodovedných učební fyziky, chémie a biológie a na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce.

Na zlepšenie čitateľských zručností žiakov prostredníctvom dovybavenia knižnice, obstaranie polytechnickej učebne a na zlepšenie technického vybavenia dvoch IKT učební boli finančné prostriedky schválené aj Základnej škole na Kukučínovej ulici, a to vo výške 130 655,61 €. Výška schváleného NFP príspevku je 111 057,27 €. Spolufinancovanie mesta je vo výške 5%, a to 19 598,34 €. Celkovo na skvalitnenie a vybavenie základných škôl v rámci týchto projektov mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 482 068,22 € a spolu so svojim spolufinancovaním bude do zlepšenia vybavenia odborných učební, jazykových učební, IKT učební a knižnice celkovo preivestovaných viac ako 567 000 eur.

« späť

aktualizácia: 07.08.2018 | počet zobrazení: 622

Počet návštev od 21.02.2008: 2864568
Počet návštev dnes: 758
fb