« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto upravilo šesť spevnených plôch, na sídliskách vzniklo 109 parkovacích miest

Mesto upravilo šesť spevnených plôch, na sídliskách vzniklo 109 parkovacích miest

V schválenom rozpočte mesta Vranov nad Topľou na rok 2013, v rámci Podprogramu správa a údržba miestnych komunikácií, boli schválené finančné prostriedky na úpravu parkovacích plôch na sídliskách vo výške 135 000,– eur. Doteraz mesto upravilo šesť plôch, dve plochy na Lúčnej – tu vzniklo nových 48 parkovacích miest, dve plochy na Juhu – 38 parkovacích miest a dve plochy na Sídlisku II. – 23 parkovacích miest. Do úpravy týchto plôch mesto investovalo 61 000 eur. Tieto parkovacie plochy sú zhotovené z polovegetačných panelov a spevnené obrubníkmi. V súčasnosti sa realizuje úprava spevnenej plochy na Sídlisku Okulka pri bloku Z a pri bloku X. Tu pri ukončení úpráv bude vytvorených 38 parkovacích miest. Do konca roka takýmito úpravami spevnených plôch, ktoré sú financované z vlastných prostriedkov mesta, mesto vytvorí približne 160 nových parkovacích miest.

« späť

aktualizácia: 12.09.2013 | počet zobrazení: 16267

Počet návštev od 21.02.2008: 3482435
Počet návštev dnes: 175
fb