Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Nedeľa 21.04.2019
aktuálne o 11:01
Mal? obla?nos?
teplota 17°C
predpoveď na zajtra
Poloobla?no a? obla?no, preh?nky
cez deň 19°C / v noci 6°C

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto rozšíri kapacitu materských škôl

Mesto rozšíri kapacitu materských škôl

Tak ako iné mestá a obce, aj mesto Vranov nad Topľou reagovalo na výzvu o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov na rok 2015. Snahou mesta – zriaďovateľa materských škôl, bolo získať dotáciu pre Materskú školu, Kukučínova ulica 103, v ktorej by sa finančné prostriedky využili na rekonštrukciu priestorov školy a Materskú školu, Juh 1051, na výstavbu nadstavby školy.
Členmi komisie na výber, hodnotenie a finančnú podporu žiadostí o poskytnutie dotácie boli mestu schválené finančné prostriedky vo forme dotácie pre Materskú školu Juh 1051 a to vo výške 55 000,– eur na kapitálové výdavky a 6 tisíc eur na bežné výdavky. Finančná spoluúčasť miest a obcí na takýchto projektoch je 5% z poskytnutej dotácie. Úspešných žiadatelov vyzve Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na realizáciu ďalších krokov spojených s poskytnutím dotácií – podpísanie zmluvy. Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu, vrátane prípravných prác, verejného obstarávania a samotnej realizácie je december 2016.
V prípade vyhlásenia novej podobnej výzvy alebo iných výziev, sa mesto bude opätovne uchádzať o možnosť získania dotácie na rekonštrukciu Materskej školy, Kukučínova ulica 103, prípadne iných materských škôl na území mesta.
V súčasnom období, z vlastných finančných prostriedkov mesta, financujeme zriadenie novej triedy v Materskej škole, Sídlisko 1. mája. Zvýšenie kapacity materskej školy vzišlo na základe zvýšeného počtu žiadostí zákonných zástupcov detí pri zápise na nový školský rok 2015/16.
PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúca oddelenia školstva MsÚ Vranov nad Topľou

« späť

aktualizácia: 09.06.2015 | počet zobrazení: 5395

Počet návštev od 21.02.2008: 2886806
Počet návštev dnes: 385
fb