« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto pokračuje s prípravou akčného plánu

Mesto pokračuje s prípravou akčného plánu

Začiatkom júna sa na pôde mesta uskutočnili ďalšie pracovné stretnutia skupiny pripravujúcej akčný plán okresu Vranov nad Topľou. Ich obsahom bola kompletizácia projektových zámerov, ktoré boli v rámci nášho okresu predložené jednotlivými samosprávami, podnikateľmi, poľnohospodármi a školami. Tieto zámery budú súčasťou akčného plánu okresu.
Zároveň primátor mesta Ján Ragan spolu so zástupcami podnikateľského sektora okresu sa na pôde PSK stretol so Štefanom Chudobom, členom expertnej skupiny splnomocnenca vlády pre najmenej rozvinuté okresy, za účelom prejednania možností rozvoja podnikania v okrese Vranov nad Topľou, oživenia priemyselného parku v našom meste a tvorby už spomínaného akčného plánu. Na stretnutí sa dohodli, že členovia expertnej skupiny navštívia naše mesto 15.6.2016, na ktorom im bude prezentovaný predmetný strategický dokument, resp. jeho doteraz spracované časti.

V tejto súvislosti sa primátor mesta Ján Ragan obracia s výzvou na predloženie podnikateľských zámerov vytvárajúcich nové pracovné miesta na tých zástupcov podnikateľskej sféry v našom okrese, ktorí tak ešte neurobili. Aj tieto zámery budú súčasťou akčného plánu nášho okresu.

Akčný plán je vládou Slovenskej republiky schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu, ktorý vychádza zo základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja, ďalších dokumentov a odporúčaní Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu.

« späť

aktualizácia: 08.07.2016 | počet zobrazení: 2592

Počet návštev od 21.02.2008: 3418203
Počet návštev dnes: 1331
fb