« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Mesto Vranov má výbornú východiskovú pozíciu na čerpanie eurofondov

Mesto Vranov má výbornú východiskovú pozíciu na čerpanie eurofondov

Hospodárenie mesta Vranov nad Topľou sa v roku 2014 riadilo rozpočtom, ktorý po premietnutí zostatku bežného účtu z roku 2013, po premietnutí účelových prostriedkov štátu na prenesené kompetencie na úseku školstva, sociálnych služieb, ako aj úpravách schválených mestským zastupiteľstvom predstavoval v Príjmoch a výdavkoch vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií objem 18 221 211,– €.
Celkové príjmy mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií boli dosiahnuté v objeme 18.4 mil. €, oproti oproti minulému roku boli vyššie zhruba o 400 tisíc eur.
Vlastné príjmy z toho tvorili vyše polovicu, teda 9,2 mil. €, v porovnaní s rokom 2013 boli vyššie o 256 tisíc eur, v rámci týchto vlastných príjmov boli nedaňové príjmy nižšie o 67 tisíc eur avšak daňové vzrástli o 323 tisíc eur. Výdavky za hospodárstvo mesta vrátane rozpočtových organizácií boli čerpané vo výške 17,8 mil. €, t. j. 97,9 %.
V roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 dlhodobý hmotný majetok vzrástol o takmer 132 tis. €. Pohľadávky mesta sa zvýšili o 24,7 tis. €, záväzky bez započítania rezerv sa znížili o 773,5 tis. €.
Úverová angažovanosť mesta – táto bez úverov zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a bez Komunál Eurofondy úveru predstavuje 29,17 % zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka (hranica 60 %), takže aj napriek prijatiu nového úveru na obstaranie ľadovej plochy sa oproti roku 2013 znížila. Ročná dlhová služba – splátky úverov a úrokov z týchto opäť bez úverov zo ŠFRB predstavuje 3,27 % z bežných príjmov roka 2013 (hranica je 25 %). Pomocou prijatých opatrení vo vzťahu k podnikateľskej činnosti dosiahlo mesto kladný hospodársky výsledok z tejto činnosti. 

Ako vyplýva z uvedených finančných ukazovateľov, finančná kondícia mesta sa zlepšuje a mesto vytvorilo svojou finančnou zodpovednosťou výbornú východiskovú pozíciu či už na financovanie investičných akcií alebo zapojenie sa prostredníctvom spoluúčasti do čerpania eurofondov.

« späť

aktualizácia: 27.07.2015 | počet zobrazení: 4386

Počet návštev od 21.02.2008: 3482439
Počet návštev dnes: 179
fb