« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Hravo , zdravo 2014

Hravo , zdravo 2014

Neustála potreba zapájania detí do pohybových aktivít, športových činností, rozvíjania vzdelávacej a výchovnej činnosti s dôrazom na zdravý životný štýl, podnecuje pedagógov k zvýšenej pozornosti venovať sa tejto oblasti. Túto oblasť do svojho plánu činnosti každý rok zaraďuje aj Kabinet pre predprimárne vzdelávanie prostredníctvom rozličných športových aktivít pre deti, previazaných aj na kognitívnu stránku rozvoja dieťaťa.

Tohtoročné podujatie „Hravo, zdravo“ konané v spolupráci s CVČ dňa 21.10.2014, bolo prepojením pohybových aktivít a environmentálnej výchovy. Deti materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou, mali možnosť zašportovať si v priestoroch športovej nafukovacej haly pri ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou a popritom plniť úlohy s environmentálnym zameraním. O nezabudnuteľné zážitky sa postaral Ing. Ľubomír Engler z chovateľskej stanice zo Sečoviec, ktorý deťom predviedol viacero sokoliarskych ukážok. Deti mohli z bezprostrednej blízkosti obdivovať niekoľko druhov krásnych dravcov. Slovami chvály a uznania pre deti i organizátorov nešetril ani pán primátor Ing. Ján Ragan, pod ktorého záštitou sa toto podujatie konalo.

PaedDr. B. Jankurová

« späť

Hravo, zdravo 2014 1 Hravo, zdravo 2014 1
« predchádzajúci Hravo, zdravo 2014 1 Hravo, zdravo 2014 2 Hravo, zdravo 2014 3 Hravo, zdravo 2014 4 Hravo, zdravo 2014 5 Hravo, zdravo 2014 6
aktualizácia: 24.10.2014 | počet zobrazení: 13925

Počet návštev od 21.02.2008: 3418251
Počet návštev dnes: 1379
fb