Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Piatok 24.05.2019
aktuálne o 11:01
Preva?ne zamra?en?, ob?asn? d???
teplota 19°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 20°C / v noci 10°C

« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Deň učiteľov 2016

Deň učiteľov 2016

Do estrádnej sály Domu kultúry vo Vranove nad Topľou boli dňa 30. 3. 2016 pozvaní učitelia vranovských materských, základných a stredných škôl, aby spoločne s predstaviteľmi samosprávy oslávili svoj sviatok – Deň učiteľov. Slávnostný program otvorili žiaci Lenka Töröková (ZŠ Lúčna) a Roman Machek (ZŠ Bernolákova). K prítomným sa prihovoril primátor mesta Ing. Ján Ragan. Z jeho príhovoru vyberáme: „Vážim si vašu prácu, vaše ľudské vlastnosti, prístup i výsledky vašej práce. Každá spoločnosť vždy kládla na učiteľa vysoké nároky s cieľom vychovať z detí vynikajúcich žiakov, osobnosti a kvalitných odborníkov. A to všetko si určite vyžaduje veľkú mieru vášho pedagogického citu, vzdelávania a analyzovania vlastnej práce. Ďakujem vám všetkým za úsilie, pracovitosť, za to všetko, čo odovzdávate našim deťom a mládeži, veď vzdelanie patrí do našej kultúry, je zrkadlom nášho vedomia i svedomia a to nielen u nás doma, ale aj v zahraničí. Želám vám všetkým v mene našej samosprávy i v mene svojom, aby ste boli na svoje povolanie hrdí, aby sa vám darilo rozvíjať a dosiahnuť svoj cieľ, veď vykonávate mimoriadnu a záslužnú prácu.”

Pri tejto príležitosti si učitelia, ktorých na ocenenie navrhli vedenia jednotlivých škôl, prevzali od primátora ďakovný list za obetavú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie v meste Vranov nad Topľou a kytičku, ktorú im odovzdala vedúca oddelenia školstva PaedDr. Mariana Lapčáková. K príjemnej atmosfére prispelo aj vystúpenie Andrei Fischer a Otta Weitera, s ktorými spievala celá sála. Podujatie moderovala Viera Machková.

OCENENÍ


MATERSKÁ ŠKOLA Okulka

 • Eva Kmecová, učiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Kukučínova

 • Ľubica Lenková, zástupkyňa RŠ

MATERSKÁ ŠKOLA Ulica 1. mája

 • Anna Vasiľová, učiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Sídlisko 1. mája

 • Anna Ondrejkovičová, učiteľka

MATERSKÁ ŠKOLA Juh

 • Mgr. Danka Hrubyová, riaditeľka

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Kukučínova

 • PhDr. Dominika Panáková, učiteľka
 • Mgr. Anna Kolesárová, učiteľka
 • Mgr. Radovan Zajíc, učiteľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Sídlisko II

 • Mgr. Danka Kolesárová, učiteľka
 • Mgr. Daniela Kráľová, učiteľka
 • Mgr. Zuzana Mičejová, učiteľka
 • Danka Rožeková, vychovávateľka ŠKD

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Bernolákova

 • Mgr. Gabriela Šustová, učiteľka
 • PaedDr. Bibiána Diliková, učiteľka
 • Helena Poliaková, vychovávateľka ŠKD

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Lúčna

 • Ing. Vladimír Tropp, učiteľ
 • Mgr. Igor Demčák, učiteľ
 • Mgr. Darina Stavná,učiteľka
 • Marta Kolesárová, vychovávateľka ŠKD

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Juh

 • Mgr. Viera Šamová, učiteľka
 • Mgr. Anna Šustová, učiteľka
 • Mária Nadzamová, vychovávateľka ŠKD

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

 • Oľga Jakubová, DiS. art., učiteľka
 • Mária Trochcová, DiS. art., učiteľka

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

 • Milan Stanovčák, riaditeľ

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

 • Mgr. Andrea Fišmanová, vychovávateľka

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA

 • Mgr. Alena Tuľáková, zástupkyňa RŠ pre MŠ
 • Mgr. Anna Ďuríková, zástupkyňa RŠ
 • PaedDr. Eduard Nadzam, učiteľ

GYMNÁZIUM

 • Mgr. Helena Lengvarská, učiteľka
 • PhDr. Maroš Mitrik, učiteľ

OBCHODNÁ AKADÉMIA

 • Ing. Ľubica Smolejová, učiteľka
 • Ing.Daniela Sabolová, výchovná poradkyňa

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA A. Dubčeka

 • Ing. Erika Barlová, učiteľka
 • Mgr. Eva Nutárová, majsterka OV

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA

 • Ing. Ján Pavol, učiteľ
 • Miroslav Frajkor, majster OV

SPOJENÁ ŠKOLA ul. Budovateľská

 • Mgr. Mária Tkáčová, učiteľka
 • Mgr. Mariana Hašková, učiteľka .

SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA

 • Mgr. Ingrid Zubková, učiteľka
 • Ing. Gabriela Kirnágová, učiteľka

SPOJENÁ ŠKOLA ČAKLOV

 • Ing. Katarína Majerčinová, učiteľka
 • Ján Buda, majster OV

« späť

Deň učiteľov 1 Deň učiteľov 1
« predchádzajúci Deň učiteľov 1 Deň učiteľov 2 Deň učiteľov 3 Deň učiteľov 4 Deň učiteľov 5 Deň učiteľov 6
aktualizácia: 13.04.2016 | počet zobrazení: 10028

Počet návštev od 21.02.2008: 2911800
Počet návštev dnes: 487
fb