« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa... » Čistota a nakladanie s odpadom

Čistota a nakladanie s odpadom

Začiatkom roka 2013 boli v rámci projektu „Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou“ vystavané a jednotlivým užívateľom  do užívania odovzdané stojiská na komunálny odpad /ďalej KO/.
Všetky stojiská sú uzamykateľné, kľúče boli rozdané predsedom spoločenstiev a správcom bytových domov, následne na to do každej domácnosti. Tieto stojiská na KO slúžia na zber papiera, plastov, skla, biologicky rozložiteľného odpadu a komunálneho odpadu. Účelom vystavania týchto stojísk na KO bolo zvýšenie estetizácie prostredia našich sídlisk. Za čistotu a poriadok v nich zodpovedajú užívatelia – obyvatelia príslušných bytových domov. Častokrát sme svedkami skutočnosti, že komunálny alebo separovaný odpad je uložený mimo určených nádob a čo je horšie, do stojísk je vynášaný veľkoobjemový odpad a elektroodpad.

Preto vás, vážení občania, vyzývame, aby ste udržiavali poriadok a čistotu v týchto stojiskách. Nezabúdajte, že slúžia Vám. Aj takto si môžete zlepšiť kvalitu vlastného bývania a životného prostredia v svojom okolí.

Akýkoľvek odpad môžu občania mesta bezplatne vyviezť na Zberný dvor na Toplianskej ulici v dňoch pondelok – piatok od 06:00 – 14:30 hod. a v sobotu od 07:00 – 12:00 hod..

« späť

Čistota a nakladanie s odpadom Čistota a nakladanie s odpadom
« predchádzajúci Čistota a nakladanie s odpadom Čistota a nakladanie s odpadom nasledujúci »
aktualizácia: 18.11.2014 | počet zobrazení: 14552

Počet návštev od 21.02.2008: 3480338
Počet návštev dnes: 990
fb