« späť
Aktuality a oznamy » Udialo sa...

Udialo sa...


Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 728
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana

Štátny archív Vás pozýva na výstavy

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Prešove, pracovisko Archív Vranov nad Topľou pripravilo vo svojich priestoroch dve výstavy.

aktualizácia: 14.01.2021 | počet zobrazení: 2294

Opravy, údržba a rekonštrukcie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou - Materská škola Juh

Realizácia stavebných prác na tejto materskej škole začala ešte v septembri, a to kompletnou výmenou povlakovej krytiny strechy na celej budove materskej školy so zateplením.

aktualizácia: 14.01.2021 | počet zobrazení: 173

Opravy, údržba a rekonštrukcie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou - Materská škola Okulka

Ešte v letnom období bola zrealizovaná prvá časť rekonštrukcie Materskej školy Okulka, a to zadných pavilónov budovy. V rámci nej bola zrealizovaná demontáž copilotových stien a ich následné čiastočné zamurovanie s osadením menších okien, výmena časti okapového chodníka, úprava vyrovnávacích schodov k vstupom do budovy a zateplenie zadných pavilónov budovy, a to minerálnou vlnou, vrátane zateplenia sokla polystyrénom a silikónovou omietkou. Zároveň boli vymenené protipožiarne rebríky, vetriace mreže, zvod bleskozvodu, vymenené exteriérové svietidlá, okenné parapety, upravené atiky plochej strechy o hrúbku zateplenia.

aktualizácia: 14.01.2021 | počet zobrazení: 213

Vranov nad Topľou využil možnosť na zabezpečenie výstavby cyklotrasy v okrese – úspešne zahájil prípravnú fázu na čerpanie finančných prostriedkov

Rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky je spracovaný na národnej úrovni so schváleným a prijatým trvalým finančným mechanizmom vrátane zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Cieľom národnej cyklostratégie je na úrovni štátu, samosprávnych krajov i jednotlivých miest a obcí postupne dosiahnuť efektívne začlenenie cyklistickej dopravy do dopravných systémov, čo prispeje k uznaniu cyklistickej dopravy ako rovnocenného druhu dopravy a jej integrácie s ostatnými druhmi dopravy. Cieľom je dospieť k redukcii negatívnych dôsledkov automobilovej dopravy a k celkovému zlepšeniu životného prostredia a kvality života obyvateľstva.

aktualizácia: 14.01.2021 | počet zobrazení: 642

Námestie vo Vranove nad Topľou zdobí 12 metrová jedľa + video

Námestie vo Vranove nad Topľou zdobí 12 metrová jedľa + video Sviatočnú atmosféru na námestí pred AOC od začiatku týždňa vytvára 12 metrová jedlička a drevený betlehem, ktorý pre naše mesto vyrezala v roku 2012 chránená dielňa ROMA ART ČIČAVA, pod vedením Milana Krajňáka.

Video nájdete tu: https://youtu.be/tgCukXhp8yw

aktualizácia: 14.01.2021 | počet zobrazení: 358

Opravy, údržba a rekonštrukcie v školských zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vranov nad Topľou - Materská škola Kukučínova

Mesto Vranov nad Topľou v novembri začalo realizovať projekt „Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou“, na ktorý má schválený nenávratný finančný príspevok z fondov EU.

aktualizácia: 14.01.2021 | počet zobrazení: 375

Poslanci prijali nové VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Vranov nad Topľou

Na základe podnetov a veľkého počtu sťažností od občanov mesta Vranov nad Topľou súvisiacich s množstvom herní, nachádzajúcich sa na území nášho mesta a s tým spojené rušenie nočného pokoja, bolo na dnešnom rokovaní (26. 11. 2020) mestského zastupiteľstva schválené nové Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Vranov nad Topľou.

aktualizácia: 14.01.2021 | počet zobrazení: 539

Antigénové testovacie miesto aj v meste Vranov nad Topľou

Antigénové testovacie miesto je aj v meste Vranov nad TopľouNemocnica vo Vranove nad Topľou aktuálne ponúka testovanie antigénovými testami v pracovných dňoch od 12.00 h do 16.00 h.

aktualizácia: 14.01.2021 | počet zobrazení: 5309

Primátor mesta slávnostne prijal jubilanta – Pavla Butkovského

Koncom októbra primátor mesta Ján Ragan, spolu s prednostom Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Imrichom Kónyom a vedúcou oddelenia školstva Marianou Lapčákovou slávnostne prijali jubilanta – Pavla Butkovského.

aktualizácia: 14.01.2021 | počet zobrazení: 471

Rokoval Krízový štáb mesta Vranov nad Topľou

Rokoval Krízový štáb mesta Vranov nad TopľouV súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľov SR primátor mesta Ján Ragan dňa 23. 10. 2020 zvolal zasadnutie mestského krízového štábu.

aktualizácia: 14.01.2021 | počet zobrazení: 3016

Články 1 - 10 / 728
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 21.02.2008: 3486966
Počet návštev dnes: 308
fb