Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Zrealizované a realizované investície v školách a školských zariadeniach - Materská škola na Kukučínovej ulici

« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Zrealizované a realizované investície v školách a školských zariadeniach - Materská škola na Kukučínovej ulici

Mesto Vranov nad Topľou v novembri minulého roka začalo realizovať projekt „Rekonštrukcia so zvýšením kapacity Materskej školy na Kukučínovej ulici vo Vranove nad Topľou“, na ktorý má schválený nenávratný finančný príspevok z fondov EU.

Realizáciou projektu mesto:
1, zvýši kapacitu materskej školy nadstavbou pavilónu E o 20 detí.
2, zvýši energetickú hospodárnosť 2 pavilónov, a to pavilónu B1, E, a to zlepšením tepelnoizolačných vlastností – zateplením obvodového plášťa, zateplením strechy, výmenou okien a vonkajších vstupných dverí, rekonštrukciou vykurovacej sústavy s inštaláciou tepelného čerpadla, inštaláciou riadeného vetrania v učebniach a spálňach s rekuperáciou tepla a s výmeny osvetlenia vnútorných priestorov.
3, zrealizuje stavebno – technickú úpravu areálu MŠ, ktorej súčasťou bola výstavba detského ihriska. Celkovo do rekonštrukcie Materskej školy na Kukučínovej ulici, ktorá bola financovaná z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu vo výške 95% z oprávnených nákladov na stavbu, bolo preinvestovaných 419 000 eur.

Pre túto novovzniknutú triedu mesto z rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR získalo finančné prostriedky, a to vo výške 5 400 eur na zakúpenie didaktických pomôcok, kníh a iné materiálne zabezpečenie.
Zároveň v letných mesiacoch mesto z vlastných zdrojov sociálne zariadenia – toalety a umyvárku a šatňu jednej triedy. Pre školskú jedáleň tejto materskej školy bolo zakúpené vybavenie kuchyne, a to nerezové stoly, varný kotol a sanita.

« späť

aktualizácia: 08.11.2021 | počet zobrazení: 414
Počet návštev od 21.02.2008: 3874214
Počet návštev dnes: 593