Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Verejné uznanie mesta Vranov nad Topľou 2021

« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Verejné uznanie mesta Vranov nad Topľou 2021

Vážení spoluobčania!

Opätovne sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu, ktorá bude spočívať v zasielaní vašich návrhov na osobnosti a kolektívy, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Vranov nad Topľou, jeho zveľaďovanie, propagáciu a šírenie dobrého mena doma a vo svete, či iné významné verejné počiny.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 67/2005 o symboloch a cenách mesta Vranov nad Topľou, schváleným osobám – kolektívom môžu byť udelené tieto verejné uznania mesta Vranov nad Topľou: čestné občianstvo, cena mesta, cena primátora mesta, iné vyznamenania.

Zapojením sa do tejto spolupráce preukážete svoju spolupatričnosť a záujem o veci verejné, týkajúce sa života nášho mesta. Vaše návrhy s krátkym odôvodnením na priloženom tlačive očakávame do 15. 10. 2021.

Obálku s označením „CENY MESTA“ zasielajte na Mestský úrad, Kancelária primátora – referát kultúry, e-mail: beata.balintova@vranov.sk, alebo doručte priamo do kancelárie prvého kontaktu, v ktorej je možné vyzdvihnúť si aj príslušné tlačivo.

Všetkým respondentom vopred ďakujeme za návrhy a podnety, ktoré obdržíme a predložíme na schválenie. O dá­tume slávnostného odovzdávania verejných uznaní mesta Vranov nad Topľou bude verejnosť včas informovaná.

Návrh na udelenie ocenenia nájdete tu: Tlacivo – návrh na udelenie ocenenia (PDF; 70,0 kB)

VEREJNÉ UZNANIA MESTA VRANOV NAD TOPĽOU – LAUREÁTI: Verejné uznanie mesta Vranov nad Topľou – Laureáti (PDF; 142,0 kB)

« späť

aktualizácia: 20.09.2021 | počet zobrazení: 691
Počet návštev od 21.02.2008: 3808647
Počet návštev dnes: 795