« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Vranov nad Topľou

Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Vranov nad Topľou

Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou vzhľadom na aktuálnu nákazovú situáciu v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných v drobnochovoch (nekomerčných chovoch) na území SR Vás týmto žiada venovať zvýšenú pozornosť a dôsledné dodržiavanie opatrení proti zavlečeniu afrického moru ošípaných do chovov.

  1. Ošípané držať v uzatvorených priestoroch. Ošípané majú byť držané tak, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov alebo ošípanými z priestoru mimo chovov ani s diviačou zverou
  2. Nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred kontaktom s ošípanými u osôb v priamom vzťahu s daným chovom alebo vstupujúcich do chovu
  3. Zákaz používania vedľajších živočíšnych produktov z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané.
  4. Zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom.
  5. Zamedziť kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami s diviačieho mäsa.
  6. Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – prezliekanie ošetrovateľov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov.
  7. Skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov.
  8. Skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min, 90 dni pred jej použitím.
  9. Ohlásiť domácu zabíjačku ošípaných najmenej 1 pracovný deň pred jej vykonaním.
  10. Zákaz skrmovania kuchynského odpadu.

MVDr. Peter Sabo

riaditeľ RVPS

« späť

leták leták
aktualizácia: 12.08.2019 | počet zobrazení: 1200

Počet návštev od 21.02.2008: 3336906
Počet návštev dnes: 147
fb