Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Stanovisko mesta Vranov nad Topľou k listu spoločnosti Team ENERGO SK s.r.o. Kokava nad Rimavicou

« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Stanovisko mesta Vranov nad Topľou k listu spoločnosti Team ENERGO SK s.r.o. Kokava nad Rimavicou

MsUV týchto dňoch spoločnosť Team ENERGO SK s.r.o. Kokava nad Rimavicou doručuje odberateľom v meste Vranov nad Topľou list nazvaný „Oznámenie o nemožnosti splnenia povinnosti doručiť odberateľovi konečné vyúčtovanie za rok 2020“. V liste sú uvedené falošné dôvody, prečo tak spoločnosť Team ENERGO nemôže urobiť. Na príčine je vraj konanie mesta Vranov nad Topľou, ktoré bráni spoločnosti v prístupe k listinnej agende a celému účtovníctvu tejto spoločnosti.
Tvrdenia spoločnosti Team ENERGO SK s.r.o. Kokava nad Rimavicou voči mestu Vranov nad Topľou uvedené v predmetnom liste nie sú pravdivé.
Mesto Vranov nad Topľou žiadnym svojim konaním nebránilo ani nebráni tomu, aby si spoločnosť Team ENERGO SK s.r.o. Kokava nad Rimavicou plnila svoje zákonné povinnosti voči obyvateľom mesta Vranov a ostatným odberateľom, ako aj a voči Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Všetky originály listín uvedenej spoločnosti sa nachádzajú v jej sídle v Kokave nad Rimavicou, resp. vo firme, ktorá vykonávala účtovnícke práce pre túto spoločnosť. V bývalých prenajatých priestoroch vo Vranove nad Topľou, ktoré užívala spoločnosť Team ENERGO SK s.r.o. Kokava nad Rimavicou sa nachádzali iba kópie niektorých listín, ktoré boli spoločnosti odovzdané.
List zasielaný odberateľom považujeme za zámerné zavádzanie obyvateľov mesta, aby sa táto spoločnosť vyhla plneniu zmluvných resp. zákonných povinností, a preto v tejto veci podnikneme ďalšie právne kroky.

« späť

aktualizácia: 06.04.2021 | počet zobrazení: 791
Počet návštev od 21.02.2008: 3614784
Počet návštev dnes: 117