« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality

Aktuality


Súvisiace články:
Články 1 - 10 / 24
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 Ďalšia strana Posledná strana

Pozvánka na mini vernisáž študentov propagačná grafika

Študenti odboru propagačná grafika Vás pozývajú na mini vernisáž „Ešte sme tu“.

aktualizácia: 17.02.2020 | počet zobrazení: 59

Výberové konanie

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

Riaditeľ Zariadenia pre seniorov Sídlisko 1. mája 73 Vranov nad Topľou

Predpokladaný termín nástupu: 01.04.2020.


a

1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP)

Termín nástupu do zamestnania: 9.3.2020.

 

aktualizácia: 14.02.2020 | počet zobrazení: 95

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Logo koruna kráľovská Dňa 20.2.2020 vo veľkej zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou sa uskutoční

12. zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozvánka a program mestského zastupiteľstva (PDF; 38,6 kB)


Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné. Pozývame všetkých, ktorých zaujímajú veci verejné, alebo niektorý bod programu rokovania. Rokovanie sa koná vo veľkej zasadačke Mestského úradu na Ulici Dr. C. Daxnera 87 (za Mestskou športovou halou). Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva je vyhotovovaný videozáznam.

aktualizácia: 13.02.2020 | počet zobrazení: 64

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť

Počas posledných dní Polícia SR zaznamenala nárast tragických nehôd s účasťou chodca. Z analýz vyplynulo, že prevažná časť tragických nehôd sa stala za zníženej viditeľnosti v obci a všetky mimo priechodu pre chodcov.

aktualizácia: 13.02.2020 | počet zobrazení: 262

Modernizácia Mestskej tržnice vo Vranove nad Topľou

V závere roka 2019 mesto Vranov nad Topľou začalo s realizáciou rekonštrukcie mestskej tržnice, ktorej hlavným cieľom je modernizácia existujúcej mestskej tržnice vo Vranove nad Topľou.

aktualizácia: 06.02.2020 | počet zobrazení: 1836

Výzva uchádzačom o mestský byt

Mesto Vranov nad Topľou vyzýva všetkých uchádzačov o mestský byt aby v termíne do 30.04.2020 osobne na oddelení bytov a nebytových priestorov (Ing. Michalov – MsÚ, p. Kmecová – bývalý MsBP) resp. písomne (e-mail, list) potvrdili záujem o pridelenie bytu.

aktualizácia: 05.02.2020 | počet zobrazení: 682

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou prijali návrh na zrušenie uznesení

V pondelok 3. 2. 2020 poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou prijali návrh na zrušenie uznesení, a to na zrušenie zámeru na nájom pozemkov, zrušenie nájmu pozemkov a zrušenie nájomnej zmluvy na nájom pozemkov v Priemyselnom parku Ferovo pre IRON RECYCLING a.s.

aktualizácia: 04.02.2020 | počet zobrazení: 996

Oznam - prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č.5 územného plánu mesta Vranov nad Topľou

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou ako obstarávateľ zmien a doplnkov územného plánu mesta Vranov nad Topľou oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením §31 ods.2) a § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa


prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č.5 územného plánu mesta Vranov nad Topľou

uskutoční v čase od 24.01.2020 do 24.02.2020

aktualizácia: 04.02.2020 | počet zobrazení: 136

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Logo – Štatistický úrad Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila realizácie Zisťovania o príjmoch a životných domácností (EU SILC), v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

aktualizácia: 31.01.2020 | počet zobrazení: 96

Výzva na voľbu členov rady školy/školského zariadenia na funkčné obdobie 2020 - 2024

Logo okuliare Mesto Vranov nad Topľou v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje

VÝZVU na voľby členov rady školy/školského zariadenia

aktualizácia: 30.01.2020 | počet zobrazení: 149

Články 1 - 10 / 24
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 21.02.2008: 3136479
Počet návštev dnes: 613
fb