Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Streda 18.07.2018
aktuálne o 17:01
Poloobla?no a? obla?no, preh?nky
teplota 21°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne obla?no
cez deň 24°C / v noci 16°C

« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Poslanci schválili použitie rezervného fondu a návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2018

Poslanci schválili použitie rezervného fondu a návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2018

Na základe prebytkového výsledku hospodárenia mesta poslanci mestského zastupiteľstva počas júnového rokovania (28. 6. 2018) schválili navýšenie rezervného fondu mesta o 393 852,78 €. Jedná sa o historicky najvyššie navýšenie rezervného fondu.
Celkový zostatok rezervného fondu mesta tak dosiahol výšku 491 643,23€.
Zároveň poslanci schválili návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na krytie rozvojových programov v celkovej sume 291 900 eur, na odstránenie havarijného stavu v celkovej sume 89 000 eur a navýšenie príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu z dôvodu očakávaného vyššieho príjmu z tzv. podielových daní a to vo výške 98 800 eur.

Z rezervného fondu mesta mesto prefinancuje:

• rekonštrukciu kotolne na Základnej škole Lúčna,
• kompletizáciu vybavenia kotolne a zateplenie telocvične na Základnej škole Kukučínova,
• vybavenie Školskej jedálne Bernolákova,
• vybavenie Školskej jedálne Juh,
• vybavenie školských jedální materských škôl,
• renováciu povrchu pretlakovej športovej haly,
• izolačné práce vrátane fólie na prekrytie strešného plášťa na budove CVČ.

Zároveň mesto z mimoriadneho príjmu z podielových daní prefinancuje:

• opravu strechy na Materskej škole Domašanská ulica,
• výmenu okien na Materskej škole Okulka,
• opravu havarijného stavu bazénu na Materskej škole Okulka,
• opravu sociálnych zariadení v Materskej škole Ulica 1. Mája,
• opravu strechy na Materskej škole Juh,
• neštátne školy a školské zariadenia – cirkevná škola.

V rámci úpravy rozpočtu boli presunuté finančné prostriedky:

• na výstavbu parkoviska na Lúčnej pri kruhovom objazde pred vstupom na náučný chodník,
• na združenie finančných prostriedkov pri výstavbe spojovacieho chodníka medzi obcou Vechec a mestom Vranov nad Topľou, časť Čemerné,
• na spolufinancovanie výstavby multifunkčných ihrísk pre Základnú školu Bernolákova a Základnú školu Kukučínova,
• na dofinancovanie opravy havarijného stavu sociálnych zariadení obradnej siene.

„Niektoré investície už boli schvaľované v rozpočte mesta na rok 2018. Pri schvaľovaní rozpočtu ešte nebolo jasné či ich prefinancujeme úverom alebo prebytkom hospodárenia mesta. Keďže v rámci schválenia záverečného účtu bolo skonštatované, že v uplynulom roku sme hospodárili prebytkovo a zároveň rezervný fond mesta sme navýšili o historicky najvyššiu sumu približne o 393 000 eur, nebude potrebné rozpočet mesta zaťažovať ďalším úverom a tieto investičné akcie vyfinancujeme z rezervného fondu. Jednotlivé návrhy na realizáciu rekonštrukcií kotolní, budov, ako aj návrhy na odstránenie havarijných stavov, vzišli z rokovania jednotlivých komisií, výborov mestských častí a od občanov. Chcem zdôrazniť, že napriek čerpaniu finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta, jeho výška bude viac ako 110 000 eur. Znamená to, že mesto je vo výbornej finančnej kondícii a to je dobrá správa aj pre tento rok,“ povedal primátor mesta Ján Ragan.

« späť

aktualizácia: 02.07.2018 | počet zobrazení: 465

Počet návštev od 21.02.2008: 2659140
Počet návštev dnes: 488
fb