Upútavky
Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Katalóg investičných ponúk

Interaktívna mapa Vranova n.T.

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Počasie
Piatok 28.07.2017
aktuálne o 14:01
Preva?ne poloobla?no
teplota 23°C
predpoveď na zajtra
Preva?ne poloobla?no
cez deň 26°C / v noci 14°C

Oznam

Okresný úrad Vranov nad Topľou, Pozemkový a lesný odbor , ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodár­skej pôdy

v y z ý v a

všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky. Tam, kde pozemky zatiaľ neboli vyčistené, respektíve sú opakovane zaburinené ukladáme povinnosť vykonať také agrotechnické opatrenia, ktoré by zlikvidovali burinu na predmetných pozemkoch s termínom do 30.06.2017.

Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho, alebo nepoľnohospodár­skeho pozemku, môže uložiť pokutu fyzickým osobám vo výške 330,– Eur a právnickým osobám od 166,– Eur až do výšky 33 200,–Eur za každý hektár poľnohospodár­skej pôdy.

Ing. Štefan Topľanský, vedúci odboru

« späť

aktualizácia: 06.06.2017 | počet zobrazení: 582

Počet návštev od 21.02.2008: 2404433
Počet návštev dnes: 506
fb