Oznam

V súlade so zákonom č. 448/2018 Z.z. o sociálnych službách mesto môže poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, preto vyzývame neverejných poskytovateľov na predloženie písomnej žiadosti ak poskytujú sociálnu službu pre našich občanov s trvalým pobytom v meste Vranov nad Topľou do 30. septembra 2019 pre rozpočtový rok 2020, ak tieto finančné prostriedky neposkytuje vyšší územný celok.

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení, ktorým je

  • zariadenie pre seniorov
  • zariadenie opatrovateľskej služby
  • denný stacionár

« späť

aktualizácia: 16.09.2019 | počet zobrazení: 761

Počet návštev od 21.02.2008: 3113774
Počet návštev dnes: 85
fb