« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Oznam - prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č.5 územného plánu mesta Vranov nad Topľou

Oznam - prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č.5 územného plánu mesta Vranov nad Topľou

Mesto Vranov nad Topľou ako obstarávateľ zmien a doplnkov územného plánu mesta Vranov nad Topľou oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením §31 ods.2) a § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa


prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č.5 územného plánu mesta Vranov nad Topľou

uskutoční v čase od 24.01.2020 do 24.02.2020

Prerokovanie „Návrhu ZaD č.5 ÚPN mesta Vranov nad Topľou“ s odborným výkladom spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie sa uskutoční v zasadačke mestského úradu na prízemí dňa:

12.02.2020 (streda) o 15.00hod.

Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta je uložený na mestskom úrade-oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja, Ing. arch. Balog. Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta je taktiež zverejnený od 24.01.2020 na internetovej stránke http://www.zadvranov.uzemnyplan.sk

Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokovania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia svoje písomné návrhy a stanoviská.

Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr do 24.02.2020 na Mestský úrad vo Vranove nad Topľou.

« späť

aktualizácia: 04.02.2020 | počet zobrazení: 203

Počet návštev od 21.02.2008: 3176559
Počet návštev dnes: 438
fb