Upútavky
Bezplatná aplikácia mesta


Nainštalujte si bezplatnú aplikáciu mesta v mobile a získajte prístup k dôležitým informáciám z mesta

Priemyselný park

PRIEMYSELNÝ PARK
INDUSTRIAL PARK

Územný plán mesta

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

MESTSKÁ INTERNETOVÁ TELEVÍZIA

Najčítanejšie

Na území mesta platí nové VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Na území mesta platí nové VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

V marci 2021 poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Vranov nad Topľou.

Toto nové VZN č. 181/2021 upravuje osobitný prevádzkový čas prevádzok, vzhľadom na predmet ich činností a umiestnenie, jednorázový prevádzkový čas, zonáciu mesta pre účely tohto VZN a čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb. Zároveň v podmienkach a povinnostiach prevádzkovateľa, v záujme všeobecnej informovanosti a pre potreby evidencie prevádzkarní na území mesta a v záujme vzájomnej spolupráce medzi prevádzkovateľmi, spotrebiteľmi a mestom, prevádzkovateľovi vzniká povinnosť najneskôr do 7 dní pred začatím činnosti prevádzky mestu oznámiť okrem času predaja alebo času prevádzky služieb, zmeny adresy prevádzky, zmeny IČO, zmeny predmetu podnikania alebo sortimentového zamerania alebo druhu služieb, aj zmenu názvu prevádzky alebo akúkoľvek zmenu.

V rámci VZN stále platí, že prevádzkovatelia do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto VZN upravia a ohlásia mestu prevádzkový čas a podnikateľskú činnosť na území mesta. Porušenie tejto povinnosti je priestupkom podľa zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a mesto bude postupovať podľa článku 7 tohto VZN.

Novinkou vo VZN je aj povinnosť prevádzkovateľa písomne oznámiť zrušenie prevádzky, a to najneskôr 7 dní pred jej zrušením.

Úplné znenie VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Vranov nad Topľou, ako aj jednotlivé prílohy, nájdete tu: http://www.vranov.sk/../../../download.php?…

« späť

aktualizácia: 13.05.2021 | počet zobrazení: 655
Počet návštev od 21.02.2008: 3808689
Počet návštev dnes: 837