« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Mestská polícia vyzýva

Mestská polícia vyzýva

Po zimnej sezóne sa nám opäť na verejných priestranstvách začali „objavovať“ psie exkrementy. Z dôvodu ich zvýšeného výskytu a zároveň z dôvodu sťažností obyvateľov dávame do pozornosti chovateľom a držiteľom psov, že na území mesta Vranov nad Topľou platí VZN č. 69/2005 o udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov na území mesta Vranov nad Topľou. Upozorňujeme všetkých chovateľov a držiteľov psov, že na verejných priestranstvách, na dvoroch obytných domov a na ich chodbách možno vodiť psov iba na vôdzke a s ochranným košíkom. Zároveň upozorňujeme, že v záujme zachovania hygieny, čistoty verejného poriadku a bezpečnosti je držiteľ psa povinný: 

  • držať psa v čistote, dbať aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá, zeleň, detské ihriská a pieskoviská,
  • počas prítomnosti na verejných priestranstvách musí mať držiteľ psa so sebou hygienické vrecko s pomôckami na odstránenie psích výkalov (hygienické vrecko si môže majiteľ, držiteľ psa v priebehu celého roka vyžiadať v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ bezplatne),
  • okamžite odstrániť spôsobené nečistoty do nádoby vhodnej na zhromažďovanie exkrementov,
  • prihlásiť psa staršieho ako 6 mesiacov na registráciu na Mestský úrad vo Vranove nad Topľou,
  • stratu psa, zmenu v chove, alebo každú inú zmenu týkajúcu sa evidencie, je chovateľ povinný oznámiť u správcu dane do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti.


Ak majiteľ resp. držiteľ psa nedodržiava tieto nariadenia, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže byť na mieste udelená bloková pokuta vo výške 16,60 €, v správnom konaní až do výšky 165,97 €. Týmto vyzývame všetkých držiteľov a majiteľov psov, aby dodržiavali predmetné VZN č. 69/2005 o udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov na území mesta Vranov nad Topľou a udržiavali poriadok na verejných priestranstvách.
Zároveň upozorňujeme všetkých majiteľov, držiteľov psov, že v najbližších dňoch sprísnime kontrolu a postih voči nezodpovedným psíčkárom. Kontrolu zameriame na dodržiavanie vyššie uvedeného nariadenia mesta.

Upozorňujeme, že exkrementy môžu byť zdrojom celého radu chorôb a parazitov. Sú nebezpečné pre človeka, hlavne pre deti, z hľadiska možnosti nákazy rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami. No zároveň sú nebezpečné aj pre samotných psov. Tí sa môžu nakaziť buď priamym kontaktom cez kožu (tzv. transdermálny prenos) alebo ich požieraním, a to rôznymi závažnými ochoreniami (parvoviróza, giardióza, kokcidióza, trichinelóza, askaridóza, pásomnica psia, pásomnica hrášková, machovec psí).

Všetkým nám má záležať na prostredí, v ktorom žijeme. Preto musíme s týmto problémom zápasiť spoločne. Je nevyhnutné, aby začala fungovať vzájomná kontrola, pretože aj takto môžeme zvyšovať kvalitu života v našom meste.

Peter Čečko, náčelník Mestskej polície vo Vranove nad Topľou

« späť

aktualizácia: 14.03.2019 | počet zobrazení: 1299

Počet návštev od 21.02.2008: 3257638
Počet návštev dnes: 86
fb