« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » Dištančné vzdelávanie na Základnej škole Lúčna

Dištančné vzdelávanie na Základnej škole Lúčna

Riaditeľka ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy zverejneným MŠVVaŠ SR

P R E R U Š U J E

štandardný výchovno-vzdelávací proces od 23.10.2020 do 29.10.2020 a prechádza na dištančné vzdelávanie z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 a z dôvodu potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19.

Podľa usmernenia RÚVZ s platnosťou od 23.10.2020 do 29.10.2020 budú prijaté tieto opatrenia:

Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou. Úlohy zadané cez portál edupage, resp. inú vopred dohodnutú formu.
Vstup do budovy školy pre žiakov, rodičov a iných osôb bude zakázaný!

Stravovanie v školskej jedálni sa nebude poskytovať, všetci žiaci školy a zamestnanci sú z obedov odhlásení.

Jesenné prázdniny sa podľa zverejnených informácií MO SR z dôvodu testovania posúvajú na 30.10.2020 a 2.11.2020. V prí­pade zmeny Vás budeme informovať. Nástup žiakov a pedagogických zamestnancov do školy bude v utorok 03.11.2020. Pokyny pedagogickým zamestnancom budú zaslané na e-mailovú adresu.

PaedDr. Blažena Matisová – riaditeľka školy

« späť

aktualizácia: 22.10.2020 | počet zobrazení: 1747

Počet návštev od 21.02.2008: 3415414
Počet návštev dnes: 990
fb