« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » COVID-19: Dištančné vzdelávanie žiakov - Základná škola Bernolákova

COVID-19: Dištančné vzdelávanie žiakov - Základná škola Bernolákova

zs bernolakovaRiaditeľ ZŠ Bernolákova ulica 1061 vo Vranove nad Topľou na základe usmernenia a odporúčania RÚVZ vo Vranove nad Topľou a v súlade s Manuálom opatrení pre základné školy MŠVVaŠ SR

p r e r u š u j e

štandardný výchovno-vzdelávací proces od 12.10.2020 do 19.10.2020.

P r e c h á d z a

na dištančné vzdelávanie z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 a z dôvodu potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 u pedagogického zamestnanca školy.

Podľa usmernenia RÚVZ s platnosťou od 12.10.2020 do 19.10.2020 budú prijaté tieto opatrenia:

  • Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.
  • Vstup do budovy školy pre žiakov, pg. zamestnancov, rodičov a iných osôb bude zakázaný!
  • Stravovanie v školskej jedálni sa nebude poskytovať, všetci žiaci školy a zamestnanci sú z obedov odhlásení. 
  • Všetky mimoškolské aktivity žiakov školy sú zakázané!Prosíme zákonných zástupcov, aby počas trvania karanténnych opatrení v termíne do 19.10.2020 sle­dovali zdravotný stav svojich detí a prípadné informácie týkajúce sa zhoršenia ich zdravotného stavu konzultovali s obvodným pediatrom a informovali triedneho učiteľa.
Našich žiakov a zamestnancov školy žiadam, aby v období do 19.10.2020 sa zdržiavali v domácej izolácii. Nástup žiakov a pedagogických zamestnancov do školy bude v utorok 20.10.2020. Ďa­kujeme za porozumenie.

Mgr. Marek Cerula, riaditeľ školy

« späť

aktualizácia: 11.10.2020 | počet zobrazení: 1388

Počet návštev od 21.02.2008: 3372380
Počet návštev dnes: 247
fb