« späť
Aktuality a oznamy » Aktuality » COVID-19: Aktuálne opatrenia po zasadnutí Ústredného krízového štábu

COVID-19: Aktuálne opatrenia po zasadnutí Ústredného krízového štábu

Fázy uvoľnovania Od dnes (6. mája) bola spustená druhá a tretia fáza uvoľňovania opatrení, a to za stanovených podmienok a usmernení hlavného hygienika SR.

 

V rámci ďalších dvoch fáz uvoľňovania opatrení sa otvárajú kaderníctva, holičstvá, pedikúry, manikúry, kozmetika a soláriá, vonkajšie turistické atrakcie, taxi služba, krátkodobé ubytovanie s jedlom na izbu, obchody a služby s dodržaním stanoveného počtu zákazníkov (25 metrov štvorcových na zákazníka), verejné stravovanie s vonkajšími terasami (s maximálne dvomi ľuďmi pri stole), rehabilitačné služby so suchými procedúrami. Otvorené sú aj múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene. Taktiež za stanovených podmienok sa môžu vykonávať bohoslužby a svadby.

Opatrenia hlavného hygienika SR nájdete tu:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (PDF; 127,1 kB)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 2 (PDF; 107,8 kB)

.............­.............­.........

Prvá fáza plánu umožní od stredy 22. apríla otvoriť:

 • prevádzky obchodov a služieb do 300 metrov štvorcových
 • prevádzky verejného stravovania – výdajom stravy cez okienko
 • vonkajšie športoviská: musí ísť o bezkontaktný šport , bez šatní a WC, bez obecenstva 
 • zariadenia dlhodobého ubytovania, bez spoločného stravovania
 • vonkajšie trhoviská za presne určených podmienok
 • predajne automobilov a autobazáreNaďalej musia platiť prísne hygienické pravidlá ako nosenie rúšok, dvojmetrové rozostupy medzi ľuďmi, 25 metrov štvorcových na jednu osobu, dezinfekcia rúk a vetranie priestorov. Zároveň od stredy 22. 4. 2020 sa mení čas vyhradený na nákupy pre dôchodcov, ktorý bude od pondelka do piatku od 9. do 11. hodiny.

Po prvej fáze uvoľňovania opatrení by mohli nasledovať ďalšie tri fázy. Všetko však bude závisieť od toho, ako bude stúpať počet ľudí nakazených koronavírusom. Bude to platiť len vtedy, ak po prvej fáze nebude nárast nových prípadov, alebo to bude v únosnej miere. Vývoj nakazených novým koronavírusom sa bude pravidelne vyhodnocovať stanoveným indikátorom a dôjde buď k prechodu na novú fázu, ponechaniu tej doterajšej alebo návratu k predchádzajúcemu stavu. Ďalšie fázy by mali nasledovať v dvojtýždňových intervaloch.

V prípade úspechu 1. fázy môžu nasledovať ďalšie.

V 2. fáze by sa otvorilo ubytovanie (krátkodobé, bez spoločného stravovania, jedlo na izbu, s WC a kúpeľňou, bez iných služieb), za stanovených podmienok – kaderníctva, pedikúry a manikúry, vonkajšie turistické atrakcie, taxi služba, detské kluby do 10 rokov, bohoslužby a svadby.

V 3. fáze by nasledovali obchody a služby do 1000 metrov štvorcových, verejné stravovanie – vonkajšie terasy, masáže, športové rekondičné rehabilitácie – len suché procedúry, múzeá, galérie, knižnice a výstavní siene podľa podmienok.

V 4. fáze by mohli byť kiná, divadlá, kúpaliská, hromadné podujatia, obchodné centrá, školy, škôlky, vnútorné športoviská, športové podujatia, ubytovanie.

.............­.............­.........

Na základe uznesenia Vlády SR z pondelka 6.4.2020 sa rozširuje opatrenie núdzového stavu na obmedzenie pohybu, a to v dobe od 8. apríla 2020 0.00 h do 13. apríla 2020 23.59 h. Zároveň na toto obdobie je zakázané uplatniť si právo pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti.

 

Obmedzenie pohybu na verejnosti zohľadňuje niekoľko výnimiek:

 1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
 2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,
 4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,
 5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,
 6. cesty na pohreb blízkej osoby,
 7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

Toto opatrenie Vláda SR prijala na základe odporúčaní konzília odborníkov zloženého z významných epidemiológov, infektológov a mnohých lekárskych autorít.

.............­.............­.............­.............­.............­..............

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu sa od pondelka 30. marca otvoria ďalšie  prevádzky, ktoré fungujú samostatne a nie sú súčasťou obchodného centra. Jedná sa o prevádzky:

1. očné optiky,
2. servis výpočtovej techniky,
3. kľúčové služby,
4. stanice STK a Emisné kontroly,
5. záhradkárstva, záhradnícka technika,
6. galantéria a metrový textil,
7. zberné dvory,
8. stavebniny,
9. leasingové služby,
10. predajne a servis bicyklov,
11. predajne farby – laky,
12. inštalačný materiál a elektroinštalačné služby,
13. železiarstvo.

 

 • Tieto prevádzky musia dodržiavať sprísnenie hy­gienických podmienok vo svojich obchodných prevádzkach, a to povinné používanie ochranných rúšok a povinná  dezinfekcia rúk alebo ochranné rukavice. 
 • Povinné budú aspoň dvojmetrové odstupy medzi ľuďmi.
 • Prevádzkovatelia musia zabezpečiť, aby sa v ich priestoroch výrazne nenahromadili ľudia – jeden nakupujúci na 25 metrov štvorcových. 
 • S účinnosťou od 30. marca 2020 až do odvolania v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. bude vstup do obchodných prevádzok umožnený iba osobám nad 65 rokov. 
 • Obchody budú v nedeľu zatvorené. Otvorené môžu zostať len pohotovostné lekárne a veterinárne ambulancie. V nedeľu zostávajú otvorené pohotovostné lekárne a veterinárne ambulancie. 
 • Vláda chce zakázať predaj respirátorov bežnej verejnosti. Res­pirátory by sa mali poskytovať len zdravotníkom a príslušníkom silových zložiek.
 • Až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.


Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí dňa 23.3.2020 prijal nasledujúce opatrenia:

 

1. Povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska
2. Povinnosť dodržiavať odstup medzi sebou, minimálne 2 metre jeden od druhého, a to v akomkoľvek rade.
3. Uzatvorenie prevádzok v nedeľu, ide o predajne potravín, mäsa, chleba, ovocia a zeleniny, obchody s krmivom pre zvieratá, drogérie, predajne novín a časopisov.
4. Určujú sa špeciálne otváracie hodiny pre seniorov nad 65 rokov na nákup potravín: od 9.00 do 12.00 h
5. Dočasné uzatvorenie činnosti denných stacionárov.
6. Ústredný krízový štáb SR vyzýva seniorov necestovať hromadnou dopravou, ak, tak len v nevyhnutných prípadoch.
7. Zároveň, Ústredný krízový štáb vyzýva dôchodcov nad 65 rokov vychádzať z domov len za účelom nákupu, venčenia psa či návštevy lekára.
8. Zrušenie bezplatnej železničnej dopravy pre študentov do termínu uzavretia škôl.
9. Hromadné podujatia sa nebudú uskutočňovať až do odvolania.
10. Od 30.3 sa bude pri vstupe do všetkých nemocníc, fabrík, obchodov merať teplota čela.
11. Každodenné vysielanie svätej omše na Dvojke RTVS o 18:00. 

Na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 16. 03. 2020 zákaz činnosti sa nevzťahuje na:

 

 • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
 • autoservisy, pneuservisy a odťahové služby,
 • taxislužby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru,
 • práčovne a čistiarne odevov.Mení sa opatrenie z 15. 3. 2020 v bode d, nasledovne:

Všetkým osobám, ktoré sa od 16. 3. 2020 od 6.00 h ako zorganizované skupiny vrátili z postihnutých oblastí zahraničia na územie Slovenskej republiky lebo o repatriácii ktorých na územie Slovenskej republiky sa rozhodne, sa nariaďuje izolácia v zariadenia určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledky sa tejto osobe nariaďuje domáca izoláciu v celkovej dobe spoločne 14 dní.

Vláda SR na svojom zasadnutí 15. 3. 2020 uložila hlavnému hygienikovi uložila opatrenie, ktoré na 14 dní uzatvára:a, s účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: 

 • predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
 • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
 • predajní drogérie,
 • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
 • predajní novín a tlačovín,
 • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
 • prevádzok telekomunikačných operátorov,
 • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením
 • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
 • prevádzok internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb.

Od 16. 3. 2020 platia ďalšie opatrenia, ktoré Ministerstvo dopravy a výstavby SR prijalo v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č 113/2020. Z tohto dôvodu budú nasledujúcich 14 dní uzavreté prevádzky:


 • pracovísk emisnej kontroly,
 • pracovísk kontrol originality,
 • pracovísk montáže plynových zariadení,
 • technických služieb, autoškôl,
 • prevádzkovateľov školiacich stredísk základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov.

Taxislužby sa nenachádzajú v zozname povolených prevádzok, takže od 16. 3. 2020 sú pozastavené.


b, S účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

c, S účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6.00 h sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa §2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z.z., aby nezatvoril prevádzky uvedené v bode A.

d, Všetkým osobám, ktoré sa od 16. 3. 2020 od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14. dní.

Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí 12. 3. 2020 prijal nasledujúce opatrenia:

 • uzatvorenie sociálnych, kultúrnych a športových zariadení, barov, bowlingu, herní, voľnočasových zariadení (kaviarne, pivárne, vinárne, cukrárne, bistrá, pohostinské zariadenia, zariadenia rýchleho občerstvenia a iné), detských centier, detských kútikov, fitness centier, posilňovní, lyžiarskych stredísk, wellness centier, aquaparkov a zariadení starostlivosti o ľudské telo (kaderníctvo, holičstvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, solárium, masážny salón, sauna, tetovací salón, zariadenie na poskytovanie regeneračných a rekondičných služieb), otvorené môžu byť reštaurácie a stánky rýchlym občerstvením, a to v čase od 6.00 h do 20.00 h, 
 • uzatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk (Bratislava, Košice a Poprad), 
 • zavedenie kontrol na hraničných priechodoch, otvorené budú len veľké hraničné priechody,
 • pozastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania,
 • vlaková a autobusová doprava bude premávať v prázdninovom režime,
 • povinná karanténa bude pre každého, kto pricestuje na Slovensko z rizikovej oblasti,
 • obmedzenie prevádzky obchodných centier, možnosť zakúpenia len potraviny, lieky a drogériu,
 • obmedzené úradné hodiny na štátnych úradoch na 3 hodiny denne
 • od pondelka 16. 3. 2020 na 14 dní sa plošne zatvárajú všetky školy a školské zariadenia.


Na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 vám odpovedia na telefónnych linkách:

RÚVZ Vranov nad Topľou: +421 911 393 279 a +421 915 783 454
RÚVZ Prešov: +421 911 908 823
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava: +421 917 222 682
Národné centrum zdravotníckych informácií: 0800 221 234

Opatrenie_UVZ_SR_o_za­kaze_a_obmedze­ni_prevadzok_15032020 (PDF; 1,4 MB)

« späť

aktualizácia: 06.05.2020 | počet zobrazení: 2744

Počet návštev od 21.02.2008: 3228739
Počet návštev dnes: 862
fb